Poradné orgány školy

   • MÚ V-VP           

    Mgr. Peter Fatľa

     

    OMS SVP           

    Mgr. Silvia Ivanková    

    SJL, ANJ, OBN, ETV, NAV

     

    OMS PVP           

    Mgr. Peter Fatľa

    MAT, FYZ, CHE, TŠV

     

    MÚ ODP            

    Mgr. Romana Birošová

     

    PK STV - STP      

    Ing. Marcela Hadviždžáková

     

    PK VYK - RUT   

    Bc. Emília Miklošová