• Predseda           

    JUDr. Mgr. Rastislav Bruzda

     

    Pedagogickí zamestnanci          

    Bc. Katarína Čarnogurská

                

    Ostatní zamestnanci    

    Denisa Macejová

        

    Zástupcovia rodičov    

    I.OA

    II.OA

    II.OB

     

    Zástupca žiakov            

    ...

     

    Iní – zástupca zamestnávateľov             

    JUDr. Mgr. Rastislav Bruzda – Gréckokatolícka farnosť Varhaňovce

    Ing. Jaroslav Oľha – Cofin a.s. Prešov   

    Ing. Michal Kováč – EKOPRIM Prešov