• Kritériá na prijatie uchádzačov pre školský rok 2019/2020 v 1. kole prijímacích skúšok dňa 15. apríla 2019

    8222 M
    Úžitková maľba                                                    

    plánovaný počet prijatých žiakov - 6

    8223 M
    Úžitková fotografia                                              

    plánovaný počet prijatých žiakov - 6

    8245 M
    Konzervátorstvo a reštaurátorstvo              

    plánovaný počet prijatých žiakov - 6

    8261 M
    Propagačná grafika                                             

    plánovaný počet prijatých žiakov - 6

     

    Kritériá na prijatie uchádzačov pre školský rok 2019/2020 v 1. kole prijímacích skúšok dňa 13. mája a 16. mája 2019

    2675 M 00
    Elektrotechnika                                                                    

    plánovaný počet prijatých žiakov - 6

    3432 M
    Obalová technika                                                                 

    plánovaný počet prijatých žiakov - 6

    3917 M 03
    Technické a informatické služby, zameranie v elektrotechnike                                    

    plánovaný počet prijatých žiakov - 6

    6362 M 00
    Kozmetička a vizážistka                                                    

    plánovaný počet prijatých žiakov - 6