• Denisa Macejová                          

    personálna a mzdová manažérka

     

    Ing. Viliam Skurka                       

    správca bufetu
     

    Mgr. Zuzana Skurková                

    prevádzková manažérka

     

    František Tramita                        

    projektový manažér
     

    Rudolf Jurášek                              

    školník a správca budov

     

    Janka Haščinová                           

    servisná pracovníčka

     

    Nataša Gáborová                         

    servisná pracovníčka