• Vážení rodičia.

    Licencia ISIC a EURO<26 sa predlžuje zakúpením známky ISIC na nový školský rok. Známka stojí 10€. Dostanete ju priamo na škole a to v termíne od 1.6.-31.10., alebo celoročne na www.objednaj-preukaz.sk.

    Skontrolujte si, či máte na preukaze známku ISIC na nový školský rok. Bez aktuálnej známky ISIC bude preukaz neplatný na 150.000 zliav a výhod na Slovensku a v zahraničí, ktoré sú viazané na platnú licenciu ISIC a EURO<26.

    Karta je vždy platná od 1.9. do 30.9. nasledujúceho roka. Pre nový školský rok potrebujete známku ISIC 09/2021 – preukaz s ňou je platný do 30.9.2022.