• Vitajte na stránke Súkromnej strednej odbornej školy ELBA Prešov

   • Súkromná stredná odborná škola ELBA Prešov si stanovila za strategický cieľ dôstojne držať krok so štátnymi školami v okrese i v regióne s dlhoročnou tradíciou. Škola sa usiluje dosiahnuť v odborných kruhoch i v odbornej verejnosti naďalej stúpajúcu tendenciu v budovaní a upevňovaní „dobrého mena školy“. Na týchto úspechoch chce škola stavať svoj ďalší kredit, aby sa stala žiadanou pri voľbe netradičných a perspektívnych študijných odborov pre žiakov ZŠ i študentov.
 • Prečo si zvoliť nás ?

  Uplatnenie našich absolventov je a bude stálym cieľom a stredobodom nášho snaženia. Svoje miesto a pocit sebarealizácie u nás nachádzajú aj žiaci so zdravotným postihnutím, ktorých prospech pri individuálnom prístupe sa ničím nelíši od ostatných žiakov. Škola má ambíciu byť veľmi dobrou školou. Dominantným úsilím v našom odbornom vzdelávaní je úzky a permanentný kontakt s odbornou praxou. V tom chceme aj naďalej pokračovať, lebo odborný rast a vzdelávanie našich študentov nemôže byť izolované od reálnej praxe hlavne dnes.
   • Maturitné študijné odbory
   • denná a externá forma štúdia
   • Pomaturitné štúdium
   • denná a externá forma štúdia
   • Učebné odbory - trojročné
   • ukončené výučným listom
   • Učebné odbory - dvojročné
   • zvlášť upravené učebné osnovy
 • Novinky

  Zistite, čo je nové na našej škole
  • PRO EDUCO v STEEL ARÉNE
   • PRO EDUCO v STEEL ARÉNE
   • 10. 12. 2018
   • Dňa 6. decembra na sv. Mikuláša sa žiaci III.U a IV.U triedy zúčastnili 12. ročníka Medzinárodného veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO v STEEL ARÉNE v Košiciach.

    Pre tých študentov, ktorí uvažujú o ďalšom štúdiu, boli pripravené prezentácie vysokých škôl a univerzít zo Slovenska i Čiech (Košice - Technická univerzita a UPJŠ, Prešov – Prešovská univerzita, Zvolen – Technická univerzita vo Zvolene, Banská Bystrica – Univerzita Mateja Bela, Trenčín – Univerzita Alexandra Dubčeka Trnava – Trnavská univerzita, Bratislava – Univerzita Komenského, Brno – Masarykova univerzita, Praha – Karlova univerzita, Ostrava - OU, Zlín – Univerzita Tomáše Bati, Liberec...)

   • Čítať viac
  • Mikuláš v ELBE
   • Mikuláš v ELBE
   • 10. 12. 2018
   • Vianočná výzdoba, zapálené sviečky na adventnom venci a hudba s vianočnou tematikou podčiarkovali atmosféru mikulášskeho dňa na našej škole. Pri vstupe do školy nás všetkých vítala pani zástupkyňa Mgr. Karina Kováčová a pani riaditeľka centra voľného času Ing. Eva Hužvárová. Pridal sa aj Mikuláš, čert a anjel a nechýbali ani sladkosti. Žiakom sa rozžiarili očká a pri hudbe si zaspievali, zatancovali a pospomínali aj na mikulášske básničky. Takéto pozastavenie sa pred blížiacimi vianočnými sviatkami je tradíciou našej školy. Je to veľmi milá udalosť, pomocou ktorej sa upevňujú priateľstvá žiakov , spájajú sa triedne kolektívy a udržiava sa mikulášska tradícia. Pri organizovaní tohto podujatia sa podieľa aj ŽŠR našej školy, na čele s koordinátorkou ŽŠR Bc. Ľudmilou Lendackou.

   • Čítať viac
  • Elbáci tvorili na Štrbskom Plese
   • Elbáci tvorili na Štrbskom Plese
   • 5. 12. 2018
   • Škola - to nie je iba sedenie v lavici a písanie poznámok, ale aj spoznávanie krás našej prírody. V pekný tretí decembrový deň sme sa zúčastnili literárnej exkurzie po stopách spisovateľky Maši Haľamovej. Cesta vlakom bola príjemná. Z rýchlika sme vystúpili priamo v Štrbe a odtiaľ sme sa zubačkou odviezli až na Štrbské Pleso. Pre niektorých študentov už samotná cesta vlakom bola prvou skúsenosťou. O to krajší pohľad sa nám všetkým naskytol počas cesty. Už zo zubačky sme obdivovali mohutné tatranské štíty, ich majestátnosť a rôzne prírodné zákutia. Na Štrbskom Plese sa začala naša exkurzia. Cestou okolo jazera sme narazili aj na Vilu Marínu – pamätný dom Maši Haľamovej, jej pamätnú tabuľu. Tam sa študenti prostredníctvom nás učiteliek dozvedeli o živote a diele tejto známej spisovateľky. Okrem spomínaných literárnych poznatkov sa študenti zapojili do fotografickej súťaže pod názvom „Moj

   • Čítať viac
  • Olympiáda v ruskom jazyku
   • Olympiáda v ruskom jazyku
   • 4. 12. 2018
   • Celý 48. týždeň sa niesol v olympijskom duchu. Dňa 28. novembra sa ešte konalo školské kolo olympiády v ruskom jazyku. Tohto podujatia sa zúčastnilo 8 žiakov (triedy: I. U, II. U, IV. U). Žiaci preukázali svoje jazykové znalosti v rámci nasledujúcich úloh: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a test z kulturológie. Víťazné pozície obsadili žiaci II. U a I. U – 1. miesto Daniel Minďár, 2. miesto Annamária Pavlišinová, 3. miesto Erika Forišová.

   • Čítať viac
  • Olympiáda z anglického jazyka
   • Olympiáda z anglického jazyka
   • 30. 11. 2018
   • Školské kolo Olympiády z anglického jazyka sa uskutočnilo v dňoch 26. – 27. novembra. Olympiáda bola rozdelená na dve časti. V pondelok sa konala písomná časť olympiády, na ktorej sa zúčastnilo 9 žiakov z troch ročníkov. Písomný test obsahoval počúvanie s porozumením, slovotvorbu, gramatickú časť a čítanie s porozumením. Žiaci, ktorí úspešne prešli písomnou časťou, postúpili do ďalšej, ústnej časti, ktorá sa konala v utorok 27. novembra. Na ústnej časti žiaci opisovali obrázky, odpovedali na otázky a vyjadrovali svoj názor. Ústnej časti sa zúčastnilo 6 žiakov a odborná komisia vybrala troch najlepších. Vedomosti na olympiáde hodnotila odborná komisia v zložení: Mgr. Karina Kováčová, zástupkyňa riaditeľky školy a vyučujúce anglického jazyka Mgr. Veronika Semancová a Mgr. Barbara Bačinská.

   • Čítať viac
 • Pre rodičov a študentov

  Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
   • "Humánny prístup a kvalita flexibilného vzdelávania je základom úspešného uplatnenia absolventov a mali by dominovať v každodennom živote školy."
   • Škola ELBA
 • Partneri

  • Súkromné športové gymnázium ELBA
  • Súkromná materská škola Elba
  • Súkromná škola v prírode Elba
  • Súkromná základná umelecká škola ELBA
  • Súkromné centrum voľného času ELBA
  • Súkromná spojená škola European English School
  • Tlačiareň a reklama
  • Ekoprim