• 20. výročie SSOŠ Elba

   • V školskom roku 2020/2021 si naša škola pripomína 20 rokov od svojho založenia a 21. školský rok. Táto udalosť bude sprevádzaná oslavami, ktoré vyvrcholia 19. novembra
   • Vitajte na stránke Súkromnej strednej odbornej školy ELBA Prešov

   • Súkromná stredná odborná škola ELBA Prešov si stanovila za strategický cieľ dôstojne držať krok so štátnymi školami v okrese i v regióne s dlhoročnou tradíciou. Škola sa usiluje dosiahnuť v odborných kruhoch i v odbornej verejnosti naďalej stúpajúcu tendenciu v budovaní a upevňovaní „dobrého mena školy“. Na týchto úspechoch chce škola stavať svoj ďalší kredit, aby sa stala žiadanou pri voľbe netradičných a perspektívnych študijných odborov pre žiakov ZŠ i študentov.
 • Prečo si zvoliť nás ?

  Uplatnenie našich absolventov je a bude stálym cieľom a stredobodom nášho snaženia. Svoje miesto a pocit sebarealizácie u nás nachádzajú aj žiaci so zdravotným postihnutím, ktorých prospech pri individuálnom prístupe sa ničím nelíši od ostatných žiakov. Škola má ambíciu byť veľmi dobrou školou. Dominantným úsilím v našom odbornom vzdelávaní je úzky a permanentný kontakt s odbornou praxou. V tom chceme aj naďalej pokračovať, lebo odborný rast a vzdelávanie našich študentov nemôže byť izolované od reálnej praxe hlavne dnes.
   • Maturitné študijné odbory
   • denná a externá forma štúdia
   • Pomaturitné štúdium
   • denná a externá forma štúdia
   • Učebné odbory - trojročné
   • ukončené výučným listom
   • Učebné odbory - dvojročné
   • zvlášť upravené učebné osnovy
 • Novinky

  Zistite, čo je nové na našej škole
  • Oznam pre externých študentov
   • Informácia o voľnom pracovnom mieste
   • 4. 9. 2020
   • Podľa § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka školy informuje o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca (PZ) na elokovanom pracovisku Terňa (príloha)

   • Informácia o voľnom pracovnom mieste: Čítať viac
  • Slávnostné otvorenie nového školského roka 2020/2021
   • Slávnostné otvorenie nového školského roka 2020/2021
   • 3. 9. 2020
   • Dňa 2. septembra sa uskutočnilo, tak ako je to zvykom každý rok, slávnostné otvorenie nového školského roka 2020/2021. Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov školy počas pandémie COVID-19 bola zavedená forma živého vysielania prostredníctvom aplikácie MS- Teams v zasadačke S SOŠ ELBA, Smetanova 2, Prešov. Tento školský rok je pre našu školu jubilejný, vstúpili sme do 21. šk. roku a škola oslavuje 20. rokov od svojho založenia. Srdečne vítame všetkých žiakov školy, zvlášť žiakov prvých ročníkov. Všetkým želám úspešný nový školský rok, plný pohody a optimizmu.

   • Slávnostné otvorenie nového školského roka 2020/2021: Čítať viac
   • Zmena účtu za stravovanie
   • 3. 9. 2020
   • POZOR: ZMENA ÚČTU

    Upozorňujeme všetkých stravníkov SSOŠ Elba, že došlo k zmene účtu
    Číslo nového účtu je:
    IBAN: SK67 1100 0000 0029 4209 0002

    Ak ste uhradili poplatok za stravovanie na starý účet, suma vám bude preúčtovaná

   • Zmena účtu za stravovanie: Čítať viac
  • Prihláška na školské stravovanie
   • Začiatok školského roka
   • 31. 8. 2020
   • Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční 2. septembra (streda) o 9:00 hodine v triedach školy. Učitelia sa už pilne pripravujú, chystajú priestory a tešia sa na Vás. Nezabudnite na rúška a dodržiavanie hygienických opatrení.

   • Začiatok školského roka: Čítať viac
 • Pre rodičov a študentov

  Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
   • "Humánny prístup a kvalita flexibilného vzdelávania je základom úspešného uplatnenia absolventov a mali by dominovať v každodennom živote školy."
   • Škola ELBA
 • Partneri

  • Súkromná stredná športová škola ELBA
  • Súkromná materská škola Elba
  • Súkromná škola v prírode Elba
  • Súkromná základná umelecká škola ELBA
  • Súkromné centrum voľného času ELBA
  • EL Park
  • Súkromná spojená škola European English School
  • ŠK Slovan Solivar
  • Tlačiareň a reklama
  • Ekoprim
  • Strata 3D softvér obalového dizajnu