• Vitajte na stránke Súkromnej strednej odbornej školy ELBA Prešov

   • Súkromná stredná odborná škola ELBA Prešov si stanovila za strategický cieľ dôstojne držať krok so štátnymi školami v okrese i v regióne s dlhoročnou tradíciou. Škola sa usiluje dosiahnuť v odborných kruhoch i v odbornej verejnosti naďalej stúpajúcu tendenciu v budovaní a upevňovaní „dobrého mena školy“. Na týchto úspechoch chce škola stavať svoj ďalší kredit, aby sa stala žiadanou pri voľbe netradičných a perspektívnych študijných odborov pre žiakov ZŠ i študentov.
 • Prečo si zvoliť nás ?

  Uplatnenie našich absolventov je a bude stálym cieľom a stredobodom nášho snaženia. Svoje miesto a pocit sebarealizácie u nás nachádzajú aj žiaci so zdravotným postihnutím, ktorých prospech pri individuálnom prístupe sa ničím nelíši od ostatných žiakov. Škola má ambíciu byť veľmi dobrou školou. Dominantným úsilím v našom odbornom vzdelávaní je úzky a permanentný kontakt s odbornou praxou. V tom chceme aj naďalej pokračovať, lebo odborný rast a vzdelávanie našich študentov nemôže byť izolované od reálnej praxe hlavne dnes.
   • Maturitné študijné odbory
   • denná a externá forma štúdia
   • Pomaturitné štúdium
   • denná a externá forma štúdia
   • Učebné odbory - trojročné
   • ukončené výučným listom
   • Učebné odbory - dvojročné
   • zvlášť upravené učebné osnovy
 • Novinky

  Zistite, čo je nové na našej škole
   • Hodnoty a hodnotová orientácia človeka
   • 6. 6. 2022
   • V rámci predmetov sociálna komunikácia, etická a náboženská výchova sme si vymedzili pojmy hodnota, empatia a asertivita človeka, zamysleli sme sa nad komunikáciou v každodennom živote. Veľmi pútavou témou bola aj problematika ľudskej dôstojnosti a úcty k sebe samému. Ďakujem aj p. kaplánovi Františkovi Telvákovi za našu vzájomnú spoluprácu pri tvorbe celej aktivity.

   • Hodnoty a hodnotová orientácia človeka: Čítať viac
   • Rozlúčka s maturantami
   • 24. 5. 2022
   • Posledné májové dni sa na našej škole búdu niesť v znamení ústnych maturitných skúšok. Milým zvykom býva rozlúčka maturantov s vedením školy, pedagogickým zborom a so žiakmi. 20. mája sme si na Nádvorí úspechov vypočuli príhovor maturantky Laury Kováčikovej zo Súkromnej strednej športovej školy ELBA, po nej slová Sone Janíčkovej, žiačky prvého ročníka Súkromnej strednej odbornej školy ELBA. Našim maturantom sa prihovoril a poprial veľa síl aj pán zriaďovateľ, Ing. Emil Blicha.

   • Rozlúčka s maturantami: Čítať viac
   • Vernisáž výstavy fotografií žiakov SOŠ ELBA
   • 23. 5. 2022
   • Dňa 17.5.2022 o 12.30 hod. sa uskutočnila vernisáž výstavy fotografií žiakov 4.U triedy Dmytria Babycha, žiaka odboru “Úžitková fotografia“ a Oleksandry Tsivkach, žiačky odboru “Propagačná grafika“. Ide o usilovných a talentovaných ukrajinských žiakov, ktorí chcú svoj talent v odbore fotografia rozvíjať aj po skončení našej školy, či už pokračovaním v štúdiu na vysokej škole, alebo prácou v danom odbore.

   • Vernisáž výstavy fotografií žiakov SOŠ ELBA: Čítať viac
   • Literárna exkurzia
   • 20. 5. 2022
   • 18. mája 2022 sa žiaci I.K,II.T a III.U zúčastnili literárnej exkurzie v Kežmarku, počas ktorej navštívili 3 objekty.

    Lyceálna knižnica, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, sa pýši 150000 zväzkami všetkých možných odborov i svetových jazykov a študovalo tu i pôsobilo množstvo osobností slovenských i európskych dejín. Žiaci sa tu dozvedeli aj veľa zaujímavostí o vzácnych knihách a o tom, ako sa tu kedysi dávno študovalo, aké prísne tresty študenti dostávali za neplnenie si povinností.

   • Literárna exkurzia: Čítať viac
   • Elback ocenený v striebornom pásme
   • 20. 5. 2022
   • Dňa 18.5. 2022 sa v Knižnici P.O. Hviezdoslava v Prešove uskutočnil 8. ročník súťaže stredoškolských časopisov Prešovského kraja, ktorý sa konal pod záštitou Prešovského samosprávneho kraja. Do súťaže sa zapojilo 16 škôl z rôznych kútov nášho kraja.Okrem printových verzií časopisov sa do súťaže zapojili aj online verzie časopisov, dokonca aj newsletter.

   • Elback ocenený v striebornom pásme: Čítať viac
   • Celoslovenské kolo 44. ročníka súťaže SOČ
   • 19. 5. 2022
   • V dňoch 27.4. – 29.4. sa konalo na Strednej odbornej škole ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka v Bardejove celoslovenské kolo 44. ročníka súťaže SOČ. Z našej školy sa v tomto šk. roku 2021/22 zúčastnili súťaže SOČ v odbore č.12 – Elektrotechnika, hardware, mechatronika dvaja žiaci – Ján Vargoško a Martin Prusák, pod vedením učiteľa Ing. Juraja Olejníka. Žiaci absolvovali najskôr školské kolo, ktoré sa na našej škole uskutočnilo 3.3.2022. Po jeho úspešnom absolvovaní sa zúčastnili krajského kola, ktoré sa konalo 1.4.2022 online formou na SOŠ elektrotechnickej v Poprade -Matejovciach. Krajského kola sa zúčastnilo 14 najlepších riešiteľov z jednotlivých škôl prešovského kraja. Náš žiak Ján Vargoško obsadil na krajskom kole s prácou s názvom „Inteligentná nabíjačka Li-Ion/LiPo batérií“ 2. miesto a postúpil na celoslovenské kolo 44. ročníka súťaže SOČ. Aj na tomto celoslovenskom

   • Celoslovenské kolo 44. ročníka súťaže SOČ: Čítať viac
   • Poznaj svoju osobnosť, poznaj sám seba
   • 9. 5. 2022
   • V rámci predmetov sociálna komunikácia, etická a náboženská výchova sme si mohli preveriť svoje poznatky z oblasti morálky a svedomia človeka, zamyslieť sa nad hodnotou priateľstva či vzťahov medzi nami. Veľmi pútavou témou bola aj problematika prvých lások, chodenia , vzájomného spoznávania sa a zamilovanosti mladých ľudí. Týmto sa chcem poďakovať aj p. kaplánovi Františkovi Telvákovi za našu vzájomnú spoluprácu pri tvorbe celej aktivity. Verím, že sme obaja prispeli k tomu, aby si títo mladí ľudia vedeli vybrať tú najhodnotnejšiu cestu v živote.

   • Poznaj svoju osobnosť, poznaj sám seba: Čítať viac
   • Súťaž v líčení
   • 6. 5. 2022
   • Dňa 5.5.2022 sa konal v priestoroch SSOŠ ELBA 11.ročník školskej súťaže odboru kozmetička-vizážistka v dekoratívnom líčení. Boli dané 2.témy „Summer party „ a „ Folklór na tvári“ fantazijné líčenie.

    Umiestnenie žiačok v téme „ Summer party“ :

    1.Švorcová Daniela ( I.K)

    2. Gondžúrová Valéria (III.U)

   • Súťaž v líčení: Čítať viac
   • Elbáci na Štrbskom Plese
   • 3. 5. 2022
   • Sobota bola ako stvorená na vysnívaný tatranský výlet.

    Cesta vlakom bola príjemná. Z rýchlika sme vystúpili priamo v Štrbe a odtiaľ sme sa ozubnicovou železnicou odviezli až na Štrbské Pleso. Pre niektorých ukrajinských žiakov boli Tatry symbolom niečoho nepoznaného. Všetci sme obdivovali mohutné tatranské štíty, krásne výhľady z tatranskej veže a rôzne prírodné zákutia v okolí plesa. Naša turistická prechádzka sa začala pri pamätníku spisovateľky Maše Haľamovej, ktorej život a tvorba je úzko spätá práve s týmto miestom. Aby to bolo príťažlivejšie, hneď na mieste som vyhlásila súťaž o najkrajšiu tatranskú fotku, ktorá pozostáva z dvoch kategórií ( Tatranskí ľudia a Krása Tatier). Cesta okolo Štrbského plesa sa v tento deň stala pre našich elbákov mimoriadnou, keďže sa zapojili do fotografickej súťaže. Verím, že sa nám dostanú do rúk pekné a zaujímavé fotografie, ktoré budú osobitne po

   • Elbáci na Štrbskom Plese: Čítať viac
   • Stavanie mája
   • 2. 5. 2022
   • Tak ako je na našej škole zvykom, sme si aj tohto roku v okolí našej školy symbolicky pripomenuli stavanie mája. Pôvodne malý stromček bol symbolom boja zimy s jarou, symbol obnovujúcej sa prírody. Neskôr máje stavali mládenci pred domom dievčaťa na vydaj. Aj my sme si náš máj ozdobili farebnými stužkami a spoločne ho vztýčili s pedagógmi a žiakmi.

   • Stavanie mája: Čítať viac
   • Vernisáž výstavy v Kokošovciach
   • 29. 4. 2022
   • Umenie je tvorivá činnosť a žiaci 1. až 4. ročníka odborov obalová technika, úžitková maľba a propagačná grafika nám to svojimi prácami dávajú jasne najavo. Po 3-ročnej prestávke sme mohli obdivovať ich práce v priestoroch Obecného úradu v Kokošovciach.

    Výstava pozostáva z prác žiakov 1. a 2. ročníka odboru obalová technika. Oliverovi Shvedovi a Robertovi Handerovi je veľmi blízka technika digitálnej kresby. Danka Vogel, Viktória Vašková, Nikita Palamarchuk, Jozef Čaja, Adelina Paliukh, Nicol Eperješiová a Dominika Gaislová prispeli prácami, v ktorých využili techniku ručnej kresby, linorytu, vitráže. Žiaci 3. ročníka odboru propagačná grafika a úžitková maľba prezentovali svoje poznatky z odborných predmetov a pracovali technikou perokresby (Simona Gešperová), digitálnej kresby (Mykola Tiuriutykov), šablónovania (Nazarii Saviuk). V maľbách môžeme vidieť ich neustále sa zdokonaľovanie,

   • Vernisáž výstavy v Kokošovciach: Čítať viac
   • Veľká noc
   • 15. 4. 2022
   • Pokojné a požehnané veľkonočné sviatky praje SSOŠ ELBA

    Veľkonočné prázdniny trvajú do 19.4. 2022. V škole sa vidíme 20.4.2022

   • Veľká noc: Čítať viac
   • Návšteva knižnice
   • 5. 4. 2022
   • .„Existuje veľa ciest, ako obohatiť detský svet. Láska ku knihám je tou najlepšou zo všetkých.“

    – Jacqueline Kennedy

    Verím, že všetci máme radi knihy. Vďaka knihe sa dokážeme ponoriť do sveta fantázie a spolu s hlavným hrdinom prežiť nekonečné príbehy, radosti a zároveň aj spoznať svet hlavných hrdinov. Preto sme dňa 4.4.2022 spolu so žiakmi z I.K a I.T triedy navštívili Krajskú knižnicu P. O. Hviezdoslava v Prešove. Privítala nás p. Kráľovičová a vysvetlila nám systém organizácie celej knižnice a niektoré knihy sme si mohli aj pozrieť. Naši prváci si vypočuli všetky informácie o knižnici, jej službách, ktoré poskytuje, ale aj pripravovaných podujatiach a rôznych iných aktivitách. Z knižnice sme odchádzali spokojní a obohatení o nové vedomosti.

   • Návšteva knižnice: Čítať viac
   • Za krásu slova 2022
   • 1. 4. 2022
   • 31. marca sa uskutočnila súťaž Za krásu slova, v ktorej si žiaci našej školy otestovali svoje znalosti zo slovenského jazyka a rétoriky. Celá súťaž prebiehala v príjemnej atmosfére a pozostávala z dvoch častí – písomnej a ústnej. Žiaci vypracovali test zo slovenského jazyka, v ústnej časti prezentovali svoje rečnícke prejavy. Ocenení žiaci:

   • Za krásu slova 2022: Čítať viac
   • Turistická vychádzka
   • 29. 3. 2022
   • Sobotné popoludnie nás prekvapilo slnečným a teplým počasím. Mohli sme si posedieť pri Šarišských rybníkoch, vychutnať si peknú prírodu, zažiť skvelú náladu pri ohni a chutných špekáčikoch. Deň ako stvorený na relax, oddych a príjemnú komunikáciu v slovenskom jazyku, v ktorom sa naši ukrajinskí študenti neustále zdokonaľujú.

   • Turistická vychádzka: Čítať viac
 • Pre rodičov a študentov

  Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
   • "Humánny prístup a kvalita flexibilného vzdelávania je základom úspešného uplatnenia absolventov a mali by dominovať v každodennom živote školy."
   • Škola ELBA
 • Partneri

  • Súkromná stredná športová škola ELBA
  • Súkromná materská škola Elba
  • Súkromná škola v prírode Elba
  • Súkromná základná umelecká škola ELBA
  • Súkromné centrum voľného času ELBA
  • EL Park
  • Súkromná spojená škola European English School
  • ŠK Slovan Solivar
  • Tlačiareň a reklama
  • Ekoprim
  • Strata 3D softvér obalového dizajnu