• Vitajte na stránke Súkromnej strednej odbornej školy ELBA Prešov

   • Súkromná stredná odborná škola ELBA Prešov si stanovila za strategický cieľ dôstojne držať krok so štátnymi školami v okrese i v regióne s dlhoročnou tradíciou. Škola sa usiluje dosiahnuť v odborných kruhoch i v odbornej verejnosti naďalej stúpajúcu tendenciu v budovaní a upevňovaní „dobrého mena školy“. Na týchto úspechoch chce škola stavať svoj ďalší kredit, aby sa stala žiadanou pri voľbe netradičných a perspektívnych študijných odborov pre žiakov ZŠ i študentov.
 • Prečo si zvoliť nás ?

  Uplatnenie našich absolventov je a bude stálym cieľom a stredobodom nášho snaženia. Svoje miesto a pocit sebarealizácie u nás nachádzajú aj žiaci so zdravotným postihnutím, ktorých prospech pri individuálnom prístupe sa ničím nelíši od ostatných žiakov. Škola má ambíciu byť veľmi dobrou školou. Dominantným úsilím v našom odbornom vzdelávaní je úzky a permanentný kontakt s odbornou praxou. V tom chceme aj naďalej pokračovať, lebo odborný rast a vzdelávanie našich študentov nemôže byť izolované od reálnej praxe hlavne dnes.
   • Maturitné študijné odbory
   • denná a externá forma štúdia
   • Pomaturitné štúdium
   • denná a externá forma štúdia
   • Učebné odbory - trojročné
   • ukončené výučným listom
   • Učebné odbory - dvojročné
   • zvlášť upravené učebné osnovy
 • Novinky

  Zistite, čo je nové na našej škole
  • Vianočné prázdniny
   • Vianočné prázdniny
   • 14. 12. 2020
   • Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu

    1. Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.
    2. Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).

   • Vianočné prázdniny: Čítať viac
   • Druhé adventné čítanie
   • 10. 12. 2020
   • Ako a prečo si krášlime príbytky na Vianoce?

    Touto milou otázkou sme začali naše druhé adventné čítanie. Predstavili sme video s výzdobou školy , ktoré natočila naša kolegyňa Mgr. S. Mňahončáková. Okrem toho nám žiaci a p. učiteľky porozprávali o svojich vianočných výzdobách, ponúkli aj zaujímavé vstupy o príprave vianočného stromčeka a radosti, ktoré samotné sviatky so sebou prinášajú. V závere sme zapálili 2.adventnú sviecu a vyhlásili súťaž o najkrajšiu vianočnú dekoráciu. Budeme sa tešiť aj na ďalšie adventné čítanie.

   • Druhé adventné čítanie: Čítať viac
   • Aktivity na elokovaných pracoviskách
   • 10. 12. 2020
   • Adventný čas - čas očakávania, úsilia, pracovitosti, tajomstva sme naplno využili aj na elokovaných pracoviskách v Terni a Varhaňovciach. Práve tam sa uskutočnili dané aktivity:

    • olympiáda v anglickom jazyku - Terňa a Varhaňovce pod vedením p. uč. Mgr. N. Prostrednej a PaedDr. E. Lange
    • olym
   • Aktivity na elokovaných pracoviskách: Čítať viac
   • Vianočná výzdoba
   • 8. 12. 2020
   • Aj keď boli žiaci dlhšie obdobie doma, my sme však nezaháľali a skrášlili sme si našu školu vianočnou výzdobou. Vzhľadom na danú situáciu sme chceli spríjemniť prostredie nielen nám učiteľom, ale aj žiakom. Sviatky radosti a pokoja sa nezadržateľne blížia, čo sme si pripomenuli aj zapálením druhej adventnej sviece. Vy, ktorí nemôžete vidieť našu výzdobu naživo, pozrite si ju aspoň virtuálne v priloženom videu.

   • Vianočná výzdoba: Čítať viac
   • Adventné čítania
   • 4. 12. 2020
   • A už sme začali čarovný adventný čas, kedy sa všetci vieme stíšiť a uvedomiť si tie najkrajšie hodnoty, ktoré život prináša. Čas, v ktorom sa všetci ponoríme do svojho vnútra a začíname chápať teplo domova, rodiny, šťastia, pokoja, pocit blízkosti a hrejivých objatí. Teraz začína chvíľa , kedy sme sa aj my s našimi žiakmi a pedagógmi ponorili do úplného vianočného pokoja prostredníctvom 1. adventného čítania. Zároveň sme symbolicky zapálili prvú sviečku. Veríme, že sa takto stretneme všetci v zdraví aj v budúcom týždni.

   • Adventné čítania: Čítať viac
   • OZNAM
   • 3. 12. 2020
   • Vedenie školy oznamuje žiakom školy a zákonným zástupcom, že od dňa 7. decembra 2020 v priestoroch školy na Smetanovej ul. č. 2, Prešov začína prezenčná forma vyučovania v malých skupinkách po 5 žiakov a za dodržania prísnych hygienických a epidemiologických podmienok podľa riadneho rozvrhu platného na daný deň. Žiadame žiakov, aby pri vstupe do priestorov školy preukázali sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19 a mali so sebou na vyučovanie dve rúška. Plán vzdelávania na 50. a 51. týždeň t. j. od 7. 12. 2020 – 18. 12. 2020 je uvedený nižšie. Upozorňujeme, že v dňoch, kedy je naplánovaná prezenčná forma vyučovania pre danú triedu – ročník, nebude organizovaná dištančná forma vzdelávania.

   • OZNAM: Čítať viac
  • Poznáme víťazov školského kola Olympiády v anglickom jazyku
   • Poznáme víťazov školského kola Olympiády v anglickom jazyku
   • 24. 11. 2020
   • Dvanásti najlepší angličtinári školy si „zaspeakovali“ s rodeným hovorcom. Pozvanie na ústnu časť školského kola Olympiády v anglickom jazyku prijal vzácny hosť, pán Simon Lambourne, anglický lektor pôsobiaci v Prešove, ktorý sa okrem iného venuje aj príprave žiakov na maturitnú skúšku a získavaniu medzinárodných certifikátov.

   • Poznáme víťazov školského kola Olympiády v anglickom jazyku: Čítať viac
   • Olympiáda zo slovenského jazyka
   • 23. 11. 2020
   • Akí sme šikovní a ako ovládame slovenský jazyk ? To sme zistili počas olympiády v slovenskom jazyku, ktorá sa uskutočnila po prvýkrát formou online dňa 19.11.2020. Pozostávala z vedomostného testu, žiaci pracovali s ukážkami, určovali vetné členy, hľadali básnické prostriedky, cibrili si štylistiku a jazykové útvary. Potom nasledovala aj ústna časť, do ktorej postúpili štyria najlepší žiaci. Na 1. mieste sa umiestnil študent Jakub Čus /III.U/, 2. miesto patrilo Simone Gešperovej /II.U/ a 3. miesto obsadili Erika Forišová a Laura Papcunová /III.U/.

   • Olympiáda zo slovenského jazyka: Čítať viac
  • 3D model
   • 3D model
   • 16. 11. 2020
   • Cieľom našej školy je zamerať sa na zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu, upriamiť pozornosť na žiaka, na jeho vzdelávacie potreby, tak aby bol pripravený na náročné požiadavky trhu práce a preto sa neustále snažíme vytvárať čo najkvalitnejšie pracovné podmienky pre odborný výcvik v reálnych firmách na reálnych pracoviskách s prihliadnutím na maximálnu bezpečnosť žiakov. Počas koronakrízy dňa 13.11.2020 vznikol v priestoroch odborných učební náš prvý 3D model z 3D tlačiarne.

   • 3D model: Čítať viac
  • Zmena termínu jesenných prázdnin
   • Zmena termínu jesenných prázdnin
   • 23. 10. 2020
   • Školy budú mať v piatok a v pondelok pred a po dvoch plošných testovaniach prázdniny.

    Jesenné prázdniny budú v dňoch 30. 10. a 2. 11. a v piatok 6. 11. a v pondelok 9. 11.

    V týchto dňoch nebude dištančné online vyučovanie.

   • Zmena termínu jesenných prázdnin: Čítať viac
   • Návšteva knižnice
   • 12. 10. 2020
   • “Knihy sú ako zrkadlá. Vidíte v nich len to, čo už máte v sebe.”

    ― Carlos Ruiz Zafón, The Shadow of the Wind

    Kniha zohráva určite veľkú úlohu v živote každého z nás. Verím, že všetci máme radi knihy. Nie sú to len listy papiera s množstvom textu zviazané do jedného celku. Existujú rôzne druhy kníh a čitateľ si nájde práve tie, ktoré sú mu najbližšie. Poznáme svoju obľúbenú knihu, ku ktorej sa vždy s radosťou vraciame. Vďaka knihe sa dokážeme ponoriť do sveta fantázie a spolu s hlavným hrdinom prežiť nekonečné príbehy, radosti a zároveň aj spoznať svet hlavných hrdinov. Preto sme dňa 29.9.2020 spolu so žiakmi navštívili knižnicu P. O. Hviezdoslava v Prešove. Privítala nás p. Kráľovičová a vysvetlila nám aj postup pri požičiavaní kníh. Naši prváci si formou prezentácie vypočuli všetky informácie o knižnici, jej službách, ktoré poskytuje, ale aj pripravovaných podujatiach a rôznych inýc

   • Návšteva knižnice: Čítať viac
   • Oznam pre študentov
   • 11. 10. 2020
   • Minister školstva oznámil nové opatrenia v školách platné od 12. októbra

    Oznamujeme našim žiakom, že od 12. októbra prechádzajú stredné školy na dištančnú formu výučby do odvolania. Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu hodín. Bližšie informácie u triednych učiteľov.

   • Oznam pre študentov: Čítať viac
  • Výstava fotografií Jana Saudeka
   • Výstava fotografií Jana Saudeka
   • 9. 10. 2020
   • V utorok 6.10.2020 sa žiaci našej školy tried 3.U a 4.U študijného odboru “Úžitková fotografia“ v sprievode učiteľa Ing. Juraja Olejníka zúčastnili výstavy fotografií známeho českého fotografa Jana Saudeka pod názvom „Life“. Výstava sa konala v priestoroch Mestskej Galérie Caraffka v budove Caraffovej väznice. Autor fotografií, svetovo známy fotograf, ktorý 13. mája 2020 oslávil svoje 85. narodeniny na výstave prezentoval výber svojich najznámejších fotografií. Prehliadka výstavy bola pre všetkých zúčastnených skutočným umeleckým zážitkom.

   • Výstava fotografií Jana Saudeka : Čítať viac
  • Lisovanie hrozna na Nádvorí úspechov
   • Lisovanie hrozna na Nádvorí úspechov
   • 8. 10. 2020
   • Ako každý rok, tak aj tento sa žiaci prvých ročníkov zúčastnili tradície lisovania hrozna na nádvorí školy. Spolu s pedagogickým dozorom sa prváci stali súčasťou tradície a dozvedeli sa viac o spôsobe spracovania tohto ovocia. Vďaka pánovi zriaďovateľovi a tohtoročnej úrode žiaci aj učitelia mohli ochutnať lahodnú šťavu našich plodov.

   • Lisovanie hrozna na Nádvorí úspechov: Čítať viac
  • Oznam pre externých študentov
   • Oznam pre externých študentov
   • 6. 10. 2020
   • Vedenie SSOŠ Elba oznamuje externým študentom, že vyučovanie bude prebiehať dištančne do odvolania z dôvodu opatrení proti šíreniu vírusu Covid 19

   • Oznam pre externých študentov: Čítať viac
   • Práce žiakov
   • 1. 10. 2020
   • Koronakríza nezastavila kreativitu pri tvorbe prác žiakov S SOŠ – ELBA

    Disciplína a neustála tvrdá plánovaná práca hrajú dôležitú rolu nie len vo výtvarnej tvorbe ale aj v živote.

    V umení je v podstate jedno akými žánrami sa zaoberáte, či krajinomaľbou alebo portrétovaním, pokrok vždy poteší.

   • Práce žiakov: Čítať viac
  • Krajinársky kurz
   • Krajinársky kurz
   • 1. 10. 2020
   • Minulý týždeň sa žiaci SSOŠ Elba druhého a tretieho ročníka odborov propagačná grafika, úžitková maľba, konzervátorstvo a reštaurátorstvo, zúčastnili krajinárskeho kurzu pod vedením našich pedagógov. Žiaci zobrazovali architektúru a prírodu okolia Prešova ako soľný sklad, kalváriu, okolie konkatedrály sv. Mikuláša a iné. Počasie žiakom prialo a veríme, že si z tohto kurzu odniesli skvelé zážitky a skúsenosti.

   • Krajinársky kurz: Čítať viac
  • Oznam pre externých študentov
 • Pre rodičov a študentov

  Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
   • "Humánny prístup a kvalita flexibilného vzdelávania je základom úspešného uplatnenia absolventov a mali by dominovať v každodennom živote školy."
   • Škola ELBA
 • Partneri

  • Súkromná stredná športová škola ELBA
  • Súkromná materská škola Elba
  • Súkromná škola v prírode Elba
  • Súkromná základná umelecká škola ELBA
  • Súkromné centrum voľného času ELBA
  • EL Park
  • Súkromná spojená škola European English School
  • ŠK Slovan Solivar
  • Tlačiareň a reklama
  • Ekoprim
  • Strata 3D softvér obalového dizajnu