• Vitajte na stránke Súkromnej strednej odbornej školy ELBA Prešov

   • Súkromná stredná odborná škola ELBA Prešov si stanovila za strategický cieľ dôstojne držať krok so štátnymi školami v okrese i v regióne s dlhoročnou tradíciou. Škola sa usiluje dosiahnuť v odborných kruhoch i v odbornej verejnosti naďalej stúpajúcu tendenciu v budovaní a upevňovaní „dobrého mena školy“. Na týchto úspechoch chce škola stavať svoj ďalší kredit, aby sa stala žiadanou pri voľbe netradičných a perspektívnych študijných odborov pre žiakov ZŠ i študentov.
 • Prečo si zvoliť nás ?

  Uplatnenie našich absolventov je a bude stálym cieľom a stredobodom nášho snaženia. Svoje miesto a pocit sebarealizácie u nás nachádzajú aj žiaci so zdravotným postihnutím, ktorých prospech pri individuálnom prístupe sa ničím nelíši od ostatných žiakov. Škola má ambíciu byť veľmi dobrou školou. Dominantným úsilím v našom odbornom vzdelávaní je úzky a permanentný kontakt s odbornou praxou. V tom chceme aj naďalej pokračovať, lebo odborný rast a vzdelávanie našich študentov nemôže byť izolované od reálnej praxe hlavne dnes.
   • Maturitné študijné odbory
   • denná a externá forma štúdia
   • Pomaturitné štúdium
   • denná a externá forma štúdia
   • Učebné odbory - trojročné
   • ukončené výučným listom
   • Učebné odbory - dvojročné
   • zvlášť upravené učebné osnovy
 • Novinky

  Zistite, čo je nové na našej škole
   • Deň verejného zdravia
   • 7. 10. 2021
   • V dnešný deň v rámci prevencie proti COVID-19 k nám zavítal dobrovoľný hasičský zbor z Ľubotíc, ktorý otestoval žiakov a aj zamestnancov školy. Chceme viesť žiakov k zodpovednosti a aby sa v škole cítili bezpečne. Testovanie dopadlo veľmi dobre, pozitívne sme boli iba naladení.

   • Deň verejného zdravia : Čítať viac
   • Lisovanie hrozna na Nádvorí úspechov
   • 28. 9. 2021
   • Ako každý rok, tak aj tento sa žiaci prvých ročníkov zúčastnili tradície lisovania hrozna na nádvorí školy. Spolu s pedagogickým dozorom sa prváci stali súčasťou tradície a dozvedeli sa viac o spôsobe spracovania tohto ovocia. Vďaka pánovi zriaďovateľovi a tohtoročnej úrode žiaci aj učitelia mohli ochutnať lahodnú šťavu našich plodov.

   • Lisovanie hrozna na Nádvorí úspechov: Čítať viac
   • Zbierka Biela pastelka
   • 27. 9. 2021
   • Verejná zbierka Biela pastelka vznikla v roku 2002, takže už 19 rokov pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím, teda nevidiacim a slabozrakým. Patrí k najväčším a najdôveryhodnejším zbierkam na Slovensku. Jej organizátorom je Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). Ambasádorkou zbierky je obľúbená moderátorka Adela Vinczeová a Fero Joke. Zakúpením symbolickej pastelky, ľubovoľným príspevkom do zbierkovej pokladničky alebo svojou dobrovoľnou pomocou robíme veľkú vec - pomáhame niekomu zmeniť život k lepšiemu. Dňa 24.9.2021 sa naša škola zapojila do tejto zbierky. Dobrovoľníčkami boli žiacky 3.U triedy Valéria Gondžúrová a Karolína Dobošová. Bc. Ľudmila Lendacká koordinátorka ŽŠR

   • Zbierka Biela pastelka: Čítať viac
   • Návšteva Šarišskej galérie v Prešove
   • 24. 9. 2021
   • Dňa 23.9.2021 si žiaci I.K,II.T, III.U a IV.U prezreli výstavu v Šarišskej galérii. Žiaci si mali možnosť prezrieť diela Edity Vološčukovej, Štefana Hapáka, Františka Veselého a iných. Dané práce študentov zaujali a dúfame, že si odniesli nové inšpirácie.

   • Návšteva Šarišskej galérie v Prešove: Čítať viac
   • Lekvárovo-chlebíkové hody ELBA day
   • 16. 9. 2021
   • V piatok sa v areáli našej školy uskutočnil Elba day - každoročné varenie lekváru a pečenie chleba. V príjemnom prostredí relaxačného altánku si žiaci mohli vyskúšať varenie s dlhoročným a najosvedčenejším spôsobom prípravy lekváru, typickým hlavne pre východ Slovenska.

    Vsádzanie bochníkov do pece a správne pečenie zabezpečil tvorca myšlienky lekvárovo-chlebíkových hodov zriaďovateľ škôl ELBA Ing. Emil Blicha.

   • Lekvárovo-chlebíkové hody ELBA day: Čítať viac
   • Slávnostné otvorenie nového školského roka 2021/2022
   • 2. 9. 2021
   • Dnes sme spolu so žiakmi a so SSŠŠ privítali nový školský rok 2021/2022 na nádvorí úspechov. Srdečne vítame všetkých žiakov školy, zvlášť žiakov prvých ročníkov. Všetkým želáme úspešný nový školský rok, plný pohody a optimizmu.

   • Slávnostné otvorenie nového školského roka 2021/2022: Čítať viac
  • Slávnostné otvorenie školského roka
   • Slávnostné otvorenie školského roka
   • 26. 8. 2021
   • Riaditeľstvo SSOŠ ELBA Vás pozýva na slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

    2. septembra 2021 o 9.00 hod. v sídle školy na Smetanovej 2 v Prešove

    Vyučovanie sa začne 3. septembra 2021.

    Zároveň Vás prosíme o doručenie nasledujúcich dokladov:

    1. rodný list žiaka

    2. vysvedčenie z 9. ročníka

   • Slávnostné otvorenie školského roka : Čítať viac
   • Ukončenie školského roka
   • 1. 7. 2021
   • V stredu sme spoločne so SSŠŠ Elba ukončili školský rok 2020/2021. Aj keď bol tento rok nezvyčajný, odniesli sme si aj pekné zážitky a spomienky. Na Nádvorí úspechov sme ocenili našich najúspešnejších žiakov. Prajeme Vám pekné letné prázdniny.

   • Ukončenie školského roka : Čítať viac
   • Imatrikulácia prvákov
   • 28. 6. 2021
   • Dňa 25.6.2021 sa uskutočnila dodatočná imatrikulácia žiakov prvého ročníka Súkromnej strednej odbornej školy ELBA. Vzhľadom k pandemickej situácii sa imatrikulácia odohrala v úzkom kruhu a v priestoroch našej školy. Prvákom sa slávnostne odovzdali stužky a svojím sľubom boli prijatí do cechu Elbákov. Želáme im veľa šťastia a úspešné štúdium

   • Imatrikulácia prvákov: Čítať viac
   • Jazykový workshop a literárne čítania v prírode
   • 24. 6. 2021
   • V peknom letnom čase sa na Nádvorí úspechov konal dnes jazykový workshop zo slovenského a anglického jazyka, ktorý nám mal hravou formou osviežiť naše znalosti. Napríklad v podobe tajničiek, doplňovačiek alebo tvorivého písania. V literárnej oblasti to bola disciplína pod názvom „Kniha ako najlepší priateľ človeka“. Vo všetkých týchto aktivitách sme si zopakovali veci, ktoré sme sa naučili už dávnejšie, zabavili sme sa a spolu prežili pekný deň.

   • Jazykový workshop a literárne čítania v prírode: Čítať viac
   • Školské kolo súťaže v dekoratívnom líčení
   • 17. 6. 2021
   • Dňa 16.6.2021 sa uskutočnil na pôde SSOŠ Elba 10.ročník sútaže v dekoratívnom líčení pre odbor kozmetička a vizážistka. Na chvíľu sa naša škola zaplnila krásnymi modelkami, ktoré sa v rukách našich šikovných vizážistiek zmenili na ešte krajšie dievčatá. Porota v zložení pani riaditeľky školy Mgr. Romany Birošovej a niektorých pedagógov školy rozhodla takto: na 3.mieste sa umiestnila žiačka 1.T triedy Alexandra Belunková, na 2.mieste sa umiestnili žiačky 3.U triedy Viktória Michňáková a 1.T triedy Frederika Anna Magačová a na prvom mieste sa umiestnila žiačka 2.U triedy Valéria Gondžúrová. Zvláštnu cenu poroty získal žiak 3.U triedy Richard Maťašovský.Žiačky preukázali nadobudnuté zručnosti, ktoré získali počas štúdia na našej škole a zaslúžia si pochvalu aj za výber modeliek a navrhnutý styling.Tešíme sa na ďalší ročník sútaže.

   • Školské kolo súťaže v dekoratívnom líčení: Čítať viac
   • Účelové cvičenie
   • 16. 6. 2021
   • Dňa 10.6. sa naši žiaci zúčastnili účelového cvičenia, kde mali pripravené rôzne stanovištia. Cvičenie bolo zamerané na topografiu, civilnú obranu, prvá pomoc a hod granátom. Počasie nám prialo a spoločne sme prežili pekný deň.

   • Účelové cvičenie: Čítať viac
   • Beseda o knihe Lan Meer I
   • 9. 6. 2021
   • V týchto dňoch sme v priestoroch našej Elby mali vzácneho hosťa Ailu Sosa. Práve ona nám predstavila svoju prvú knižnú tvorbu pod názvom Lan Meer I. Beseda bola rozdelená do niekoľkých častí - predstavenie sa autorky, otázky o tvorbe a písaní, čítanie z knihy, otázky o knihe a diskusia na záver. Knihu by sme žánrovo začlenili do fantasy kategórie. Aila nám prezradila počiatky svojho písania, kritické momenty, dejovú líniu, hlavné postavy a prečítala nám aj krátky úryvok. Celá beseda bola pre nás všetkých obohatením. Táto mladá a začínajúca autorka má určite všetky predpoklady uplatniť sa v rozmanitom spisovateľskom svete. Na záver sme jej všetci srdečne zaželali veľa úspechov a radosti v jej ďalšom literárnom živote.

   • Beseda o knihe Lan Meer I: Čítať viac
   • Gratulácie úspešným angličtinárom – maturantom a dodatočne i olympionikom
   • 3. 6. 2021
   • Členovia maturitnej komisie si ako učitelia anglického jazyka naozaj vychutnali skvelé výkony čerstvých maturantov Michala Lengyela a Erika Wieleka zo IV.U triedy. Preukázali nielen svoju obsahovo bohatú a plynulú komunikačnú spôsobilosť na úrovni B2, ale aj svoje vyzreté názory mladých ľudí pripravených prekročiť bránu dospelosti. Pri tejto osviežujúcej príležitosti prezenčného režimu vyučovania boli dodatočne vecnými cenami odmenení i najúspešnejší účastníci olympiády z anglického jazyka.

   • Gratulácie úspešným angličtinárom – maturantom a dodatočne i olympionikom: Čítať viac
 • Pre rodičov a študentov

  Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
   • "Humánny prístup a kvalita flexibilného vzdelávania je základom úspešného uplatnenia absolventov a mali by dominovať v každodennom živote školy."
   • Škola ELBA
 • Partneri

  • Súkromná stredná športová škola ELBA
  • Súkromná materská škola Elba
  • Súkromná škola v prírode Elba
  • Súkromná základná umelecká škola ELBA
  • Súkromné centrum voľného času ELBA
  • EL Park
  • Súkromná spojená škola European English School
  • ŠK Slovan Solivar
  • Tlačiareň a reklama
  • Ekoprim
  • Strata 3D softvér obalového dizajnu