Novinky

    • PRO EDUCO v STEEL ARÉNE
     • PRO EDUCO v STEEL ARÉNE

     • Dňa 6. decembra na sv. Mikuláša sa žiaci III.U a IV.U triedy zúčastnili 12. ročníka Medzinárodného veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO v STEEL ARÉNE v Košiciach.

      Pre tých študentov, ktorí uvažujú o ďalšom štúdiu, boli pripravené prezentácie vysokých škôl a univerzít zo Slovenska i Čiech (Košice - Technická univerzita a UPJŠ, Prešov – Prešovská univerzita, Zvolen – Technická univerzita vo Zvolene, Banská Bystrica – Univerzita Mateja Bela, Trenčín – Univerzita Alexandra Dubčeka Trnava – Trnavská univerzita, Bratislava – Univerzita Komenského, Brno – Masarykova univerzita, Praha – Karlova univerzita, Ostrava - OU, Zlín – Univerzita Tomáše Bati, Liberec...)

      Pre študentov, ktorí plánujú po ukončení štúdia uplatnenie na trhu práce boli pripravené prezentácie a workshopy niekoľkých renomovaných zamestnávateľov (U.S.Steel Košice, Magna Getrag Ford Transmission, Magneti Marelli, U-Shin, Honeywell, T-Systems, Železnice SR, Svet zdravia, Východoslovenská energetika, Lidl, Kaufland, DM Drogérie market...)

      Študenti, ktorí majú záujem o štúdium či prácu v zahraničí prípadne doplnkové formy mimoškolského vzdelávania našli na veľtrhu hneď niekoľko takýchto inštitúcií (Slovenská akademická a informačná agentúra, Kanadské veľvyslanectvo – štúdium v Kanade, Student Agency, Information planet, Interstudy...)

      Okrem vyššie spomenutých prezentácií študenti mali záujem o testovanie úrovne IT zručností, testovanie z anglického a nemeckého jazyka, či interaktívnu expozícia Slovenského technického múzea.

      Účasť na tomto veľtrhu pomáha študentom pri rozhodovaní kam po strednej a pri hodnotení svojich budúcich možností.

       

      Autor: Ing. Valéria Jurčová

    • Mikuláš v ELBE
     • Mikuláš v ELBE

     • Vianočná výzdoba, zapálené sviečky na adventnom venci a hudba s vianočnou tematikou podčiarkovali atmosféru mikulášskeho dňa na našej škole. Pri vstupe do školy nás všetkých vítala pani zástupkyňa Mgr. Karina Kováčová a pani riaditeľka centra voľného času Ing. Eva  Hužvárová. Pridal sa aj Mikuláš, čert a anjel a nechýbali ani sladkosti. Žiakom sa rozžiarili očká a pri hudbe si zaspievali, zatancovali a pospomínali aj na mikulášske básničky. Takéto pozastavenie sa pred blížiacimi vianočnými sviatkami je tradíciou našej školy. Je to veľmi milá udalosť, pomocou ktorej sa upevňujú priateľstvá žiakov , spájajú sa triedne kolektívy a udržiava sa mikulášska tradícia. Pri organizovaní tohto podujatia sa podieľa aj ŽŠR našej školy, na čele s koordinátorkou ŽŠR Bc. Ľudmilou Lendackou.

       

      Autor: Bc. Ľudmila Lendacká

       

    • Elbáci tvorili na Štrbskom Plese
     • Elbáci tvorili na Štrbskom Plese

     • Škola - to nie je iba sedenie v lavici a písanie poznámok, ale aj spoznávanie krás našej prírody. V  pekný tretí decembrový deň sme sa zúčastnili literárnej exkurzie po stopách spisovateľky Maši Haľamovej. Cesta vlakom bola príjemná. Z rýchlika sme vystúpili priamo v Štrbe a odtiaľ sme sa zubačkou odviezli až na Štrbské Pleso. Pre niektorých študentov už samotná cesta vlakom  bola prvou skúsenosťou. O to krajší pohľad sa nám všetkým naskytol počas cesty. Už zo zubačky sme obdivovali mohutné tatranské štíty, ich majestátnosť a rôzne prírodné zákutia. Na Štrbskom Plese sa začala naša exkurzia. Cestou okolo jazera sme narazili aj na Vilu Marínu – pamätný dom Maši Haľamovej, jej pamätnú tabuľu. Tam sa študenti prostredníctvom nás učiteliek dozvedeli o živote a diele tejto známej spisovateľky. Okrem spomínaných literárnych poznatkov sa študenti zapojili do fotografickej súťaže pod názvom „Moje Tatry“. Podmienky im podrobnejšie vysvetlila p.uč.Mňahončáková. Študentom boli zadané aj úlohy z literatúry, ktoré sa bytostne týkajú života a diela Maši Haľamovej. Cesta okolo jazera Štrbské pleso sa v tento deň stala pre našich elbákov mimoriadnou, keďže sa zapojili do literárnej a fotografickej súťaže. Veríme, že sa nám dostanú do rúk pekné a zaujímavé práce, ktoré budú osobitne vyhodnotené. Cesta domov nám ubehla veľmi rýchlo. Vo vláčiku sme si aj trocha oddýchli a niektorí aj prespali celú cestu. Náš elbácky výlet bol mimoriadne vydarený, s prijemnými zážitkami sme sa tak mohli vrátiť domov. Veríme, že do Tatier ešte pocestujeme a strávime spolu so študentami pekné chvíľky v nádhernej prírode.

       

      PhDr.Andrea Marušinová
      Mgr. Mirka Marcinková
      Mgr.Silvia Mňahončáková

    • Olympiáda v ruskom jazyku
     • Olympiáda v ruskom jazyku

     • Celý 48. týždeň sa niesol v olympijskom duchu. Dňa 28. novembra sa ešte konalo školské kolo olympiády v ruskom jazyku. Tohto podujatia sa zúčastnilo 8 žiakov (triedy: I. U, II. U, IV. U). Žiaci preukázali svoje jazykové znalosti v rámci nasledujúcich úloh: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a test z kulturológie. Víťazné pozície obsadili žiaci II. U a I. U – 1. miesto Daniel Minďár, 2. miesto Annamária Pavlišinová, 3. miesto Erika Forišová.

      Víťazom blahoželáme.

      Autor článku: Ing. Iryna Leshko, PhD.

    • Olympiáda z anglického jazyka
     • Olympiáda z anglického jazyka

     • Školské kolo Olympiády z anglického jazyka sa uskutočnilo v dňoch 26. – 27. novembra. Olympiáda bola rozdelená na dve časti. V pondelok sa konala písomná časť olympiády, na ktorej sa zúčastnilo 9 žiakov z troch ročníkov. Písomný test obsahoval počúvanie s porozumením, slovotvorbu, gramatickú časť a čítanie s porozumením. Žiaci, ktorí úspešne prešli písomnou časťou, postúpili do ďalšej, ústnej časti, ktorá sa konala v utorok 27. novembra. Na ústnej časti žiaci opisovali obrázky, odpovedali na otázky a vyjadrovali svoj názor. Ústnej časti sa zúčastnilo 6 žiakov a odborná komisia vybrala troch najlepších. Vedomosti na olympiáde hodnotila odborná komisia v zložení: Mgr. Karina Kováčová, zástupkyňa riaditeľky školy a vyučujúce anglického jazyka Mgr. Veronika Semancová a Mgr. Barbara Bačinská.

      Prvé tri miesta jednoznačne patrili žiakom I.U. - 1. miesto získal Jakub Čus, 2. miesto získala Oleksandra Tsivkach a 3. miesto obsadil Ján Vargoško.

      Na záver pani riaditeľka Mgr. Romana Birošová srdečne poďakovala všetkým študentom, ocenila vedomosti a chuť súťažiť. Žiaci si aj takýmto spôsobom môžu overovať nadobudnuté vedomosti, získané zručnosti a osvojené postoje. Za účasť najlepším žiakom pani riaditeľka odovzdala diplomy a vecné ceny. Sme veľmi radi, že sa prváci umiestnili na prvých miestach. Anglický jazyk je svetovým jazykom a stal sa nevyhnutým komunikačným nástrojom dnešnej doby. Už si ani neuvedomuje, koľko slov je prevzatých z anglického jazyka, bežne ich používame a našli si svoje stále miesto aj v slovníku slovenského jazyka.

      Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili anglickej olympiády, vrátane žiakov, pani riaditeľky Mgr. Romany Birošovej, pani zástupkyni Mgr. Karine Kováčovej, pani kolegyni Mgr. Barbare Bačinskej a kolegovi Mgr. art. Kamilovi Jurašekovi za fotenie.

      Autor článku: Mgr. Veronika Semancová

    • Olympiáda ľudských práv
     • Olympiáda ľudských práv

     • Školské kolo Olympiády ľudských práv sa na našej škole uskutočnilo 26. novembra. Študenti si zmerali svoje sily vo vedomostnom teste. Celkovo súťažilo 11 študentov. Vedomostný test obsahoval 40 otázok, ktoré boli zamerané na rôzne okruhy tém (Ústava SR, osobné práva a sloboda prejavu, trestné stíhanie mladistvých, právo a sloboda v demokratickej spoločnosti, práva detí a utečencov a mnohé iné aktuálne a zaujímavé témy). Prvé tri miesta patrili jednoznačne študentom II.U triedy - 1. miesto Richard Cap, 2. miesto Erik Wielek, 3. miesto Annamária Pavlišinová.

      Na záver pani riaditeľka  Mgr. Romana Birošová srdečne poďakovala všetkým študentom za účasť a najlepším študentom odovzdala diplomy a vecné ceny. Sme radi, že aj takto môžeme mladých ľudí motivovať k získavaniu nových poznatkov v oblasti ľudských práv.

      PhDr. Andrea Marušinová

    • Deň zdravej výživy
     • Deň zdravej výživy

     • Aj na našej škole sme si tento školský rok pripomenuli Deň zdravej výživy. Vieme, že výživa je významným faktorom životného štýlu, ktorý ovplyvňuje naše zdravie. Úvodné slovo mala p. riaditeľka Mgr. Romana Birošová. Potom nasledovali prezentácie venované vode, pôde a vzduchu, ktorú pripravila Mgr. Veronika Semancová, a prezentácia o odpadoch, ktorú pripravila Mgr. Zuzana Skurková. Všetky triedy sa úspešne zapojili a obohatili nás o nové recepty. Žiaci do súťaže zaradili bryndzovú, krabiu a špenátovú pomazánku, pričom sme mali možnosť ochutnať aj zeleninový šalát, ovocný šalát a malinové smoothie. Pri príprave jedál sa nezabudlo ani na rôzne druhy ovocia a zeleniny, ktoré poskytujú bohaté množstvo vitamínov. Všetky triedy sa svedomito pripravili a pred porotu prinášali nielen zdravé, chutné, ale aj pekne vyzerajúce jedlá. Porotu tvorili Ing. Valéria Jurčová, Mgr. Eduardo Sosa, Mgr. Zuzana  Skurková, Mgr. Miroslava Marcinková. Jedlá starostlivo ochutnali a vybrali víťazné jedlo. Tohtoročným víťazom sa stala trieda IV.U pod vedením triednej učiteľka Mgr. Romany Birošovej. Na druhom mieste skončila II.U a  tretie miesto patrilo III.U. Už teraz sa tešíme na tvorivosť a nové nápady našich žiakov o rok.

       

      PhDr. Andrea Marušinová
      Mgr. Mirka Marcinková

    • Prezentácia tvorby nášho kolegu
     • Prezentácia tvorby nášho kolegu

     • Dňa 22. októbra sme sa s kolegami zúčastnili prezentácie tvorby nášho kolegu Mgr. art. Kamila Jurašeka. Prezentácia sa uskutočnila v priestoroch literárnej kaviarne Christiania na Hlavnej ul. Ešte som sa nezúčastnila takejto prezentácie tvorby, nevedela som, čo ma čaká, aký bude program, ako to bude prebiehať. Celým večerom nás sprevádzal sám autor. Bolo to veľmi príjemné stretnutie a posedenie pri šálke kávy, čaju s kolegami a nechať sa unášať tvorbou autora. Jeho tvorba je zaujímavá hlavne tým, že ako jediný používa techniku maľovania obrazov s fosforom. Za tmy sa vám ukáže celkom iný obraz. Autor svojou tvorbou prenikol až k samotnej podstate bytia. V popredí jeho tvorby sú hodnoty šťastia, zmyslu života a lásky. Na prezentácii boli aj autorovi kolegovia z plenéra z okolitých štátov – z Poľska, Ukrajiny a Slovenska, ktorých diela budú vystavené v Sklade soli na Solivare. Samozrejme nechýbali naši renomovaní maliari.

      Autor predstavil sám seba, svoju tvorbu v dvoch krátkych filmoch, ktoré boli odvysielané v televíziach. Predstavil svoje diela v jednotlivých cykloch, obdobiach a technikách. Kamil Jurašek je uznávaným autorom v umeleckej obci, je kreatívnym umelcom, maliarom, ktorému sú blízke rôzne techniky. Venuje sa grafike, 3D objektom, fotografii, plastike a šperku. Je zážitkom pre zmysly pozrieť si jeho diela.

      Z večera sme si odnášali pekné zážitky, ale aj pekné darčeky od autora.

      Umelcovi prajem veľa nápadov a kreativity v tvorbe.

       

      Mgr. Romana Birošová
      riaditeľka školy

    • 100 rokov od vzniku 1. Československej republiky
     • 100 rokov od vzniku 1. Československej republiky

     • Vážené kolegyne, kolegovia, milí žiaci,

      dňa 30. októbra 2018 si pripomíname významný historický medzník v novodobých dejinách dvoch spriatelených národov Čechov a Slovákov, ktorí po I. svetovej vojne vytvorili spoločný štát. Týmto dokumentom vám chceme v krátkosti priblížiť udalosti a osobnosti vtedajšej doby, ktoré mali vplyv na formovanie nášho národa.  Vedenie školy chce týmto pripomenutím sa pripojiť symbolický k oslavám a vyzdvihnúť veľkoleposť tohto dňa a udalostí.

      V roku 1914 sa európske štáty ocitli vo vojne, ktorá v priebehu svojho trvania nadobudla svetový rozmer a výrazne zmenila mapu strednej a juhovýchodnej Európy. Na troskách Habsburskej monarchie vznikol po skončení prvej svetovej vojny aj spoločný štát Čechov a Slovákov. Zápas o jeho vytvorenie začal v zahraničí už v prvých mesiacoch vojny český profesor a politik Tomáš G. Masaryk (1850 – 1937), ktorý za pomoci britského publicistu Roberta W. Seton-Watsona (1879 – 1951) vypracoval pre vlády Dohody memorandum s cieľom vytvoriť samostatný česky štát s pripojením územia Slovenska.

      Vo februári 1916 vznikla v Paríži Československá národná rada (ako vrcholný odbojový orgán) na čele s T. G. Masarykom, Milanom R. Štefánikom (1880 – 1919) a Edvardom Benešom (1884 – 1948). Jej cieľom bolo vytvoriť nezávislý, spoločný štát Čechov a Slovákov, no prvoradým predpokladom na splnenie tohto cieľa bol zánik Rakúsko-Uhorska. ČSNR si uvedomovala, že predstavitelia Dohody uznajú česko-slovenský odboj ako spojenca vtedy, ak okrem diplomatických aktivít vytvorí vlastné vojenské jednotky, ktoré budú bojovať po boku dohodových armád. Zahraničný odboj sa preto sústredil na budovanie česko-slovenských légií, ktoré sa neskôr vyznamenali na viacerých frontoch.

      Vznik spoločného štátu podporili aj Česi a Slováci žijúci v zámorí. Ich organizácie České národné združenie a Slovenská liga prijali v roku 1915 dokument známy ako Clevelandská dohoda a v roku 1918 ho nahradila dokument pod názvom Pittsburská dohoda. 

      V posledných mesiacoch vojny vedúce krajiny Dohody uznali ČSNR, ako zmocnenca budúcej česko-slovenskej vlády. Zásluhou aktívneho zahraničného boja sa tak podarilo zabezpečiť medzinárodné uznanie vznikajúceho česko-slovenského štátu. Dôležité však bolo, že túto myšlienku vo väčšine podporili aj slovenskí a českí politici doma. V máji 1918 sa na tajnej porade v Turčianskom Sv. Martine slovenskí politici rozhodli rozísť s Uhorskom a vytvoriť spoločný štát s Čechmi. Keďže toto rozhodnutie bolo potrebné deklarovať aj verejne, predseda Slovenskej národnej strany Matúš Dula (1846 – 1926) začal organizovať Slovenskú národnú radu.

      30. októbra 1918 sa v Turčianskom Sv. Martine konalo verejne zhromaždenie, na ktorom sa ustanovila Slovenská národná rada a prijal dokument Deklarácia slovenského národa, známy aj ako Martinská deklarácia, v ktorom sa Slováci prihlásili k spoločnému štátu s Čechmi.

      Už predtým bola v Prahe 28. októbra 1918 vyhlásená Česko-slovenská republika. Jej prvým prezidentom sa sedemnásť rokov stal T. G. Masaryk.


                                                                             Mgr. Romana Birošová

                                                                             riaditeľka  školy

    • Imatrikulácia prvákov v Športe
     • Imatrikulácia prvákov v Športe

     • Dňa 11. októbra sa opäť konala Imatrikulácia – slávnostný zápis nových žiakov do „Cechu Elbákov“. Pre školu to už bola v poradí devätnásta imatrikulácia novoprijatých žiakov. Mnohí nevedeli čo ich čaká, boli plní očakávaní, ale tešili sa. Slávnostný zápis do veľkej knihy Elbákov sa tradične konal v reštaurácií Šport na Solivare. Imatrikulácia má svoj priebeh – oficiálnu časť – „pasovanie žiakov katom“, príhovor riaditeľky školy, slávnostný prípitok zriaďovateľa školy Ing. Emila Blichu a prirodzene nemôže chýbať ani kultúrny program. Ten si pod vedením pani triednej profesorky Veroniky Semancovej pripravili žiaci z I.U. Žiaci z Ukrajiny zaspievali krásnu, modernú ukrajinskú pieseň. So zábavnou biznis scénkou nás pobavili dvaja chlapci z tejto triedy, Jakub Čus a Damián Tramita. Po kultúrnom programe boli vyhlásení aj superelbáci. Toto prestížne ocenenie sa udeľuje žiakom, ktorých si zvolia žiaci školy a učitelia v tajnom hlasovaní. Superelbákom pre tento školský rok sa stal Jakub Lejko zo IV.U, ktorý získal najväčšiu podporu z radu spolužiakov v tajnom hlasovaní. Superelbačkou sa stala Natália Mitríková, taktiež žiačka IV.U triedy. Po odovzdaní skromných cien oceneným už pokračovala voľná zábava, super diskotéka. Žiakom, ako aj učiteľom sa táto spoločenská akcia veľmi páčila, zabavili sa a spokojní a vytancovaní išli domov.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vedenie školy oznamuje žiakom a rodičom žiakov, že dňa 29. októbra 2018 (pondelok) vyučovanie na dennom štúdiu z technických a organizačných dôvodov nebude.

      Dňa 30. októbra 2018 je jednorázový štátny sviatok pri príležitosti 100 rokov vzniku 1. Československej republiky,  

      31. októbra 2018 a 2. novembra 2018 sú jesenné prázdniny.

      Žiaci budú posledný krát v škole 26.októbra 2018 (piatok) a do školy nastupujú 5. novembra 2018 (pondelok).

    • Nezabudnuteľný výlet "elbákov"
     • Nezabudnuteľný výlet "elbákov"

     • V jeden krásny slnečný októbrový deň sme si my, pedagógovia – elbáci, urobili výlet do prírody, kde sme sa mohli zregenerovať a nabrať ďalšie sily do našej náročnej pedagogickej práce. Od školy nás bezpečne odviezol mikrobus. Vybrali sme sa na vyhliadkový chodník v korunách stromov v Bachledovej doline. Počasie nám naozaj prialo od skorého rána. Nebolo ani hmlisto, ani sychravo. Typické babie leto. Keď sme dorazili na miesto, vybrali sme sa peši po vyznačenej turistickej trase. Hoci to bola cesta do kopca, nebola náročná, skôr príjemná a zábavná. Zároveň sme obdivovali rozmanitosť okolitej prírody. Chodník korunami stromov sa nachádza v srdci druhovo pestrých lesov Bachledovej doliny. Samozrejme, že chodník nám ponúkol množstvo informácií v podobe informačných tabúľ, kde sme si mohli čítať o živote miestnych lesov a prírode v širokom okolí. Popri nenáročnom výstupe k veži, ktorá má dĺžku asi 600 m sme si krátili čas nielen čítaním informácii na tabuliach, ale aj fotografovaním prekrásnej prírody v náručí Pieninského národného parku. Odvážlivci mohli okúsiť aj rôzne adrenalínové zákutia. Počas výstupu k veži sme si mohli vyskúšať udržanie rovnováhy. Našej pozornosti neunikol ani 67 m suchý tobogán, ktorým sa dá skrátiť cesta dolu z veže. Neviem, tento druh adrenalínu by som ja radšej vynechala, ale kto sa nebojí a chce, tak môže zažiť aj takýto adrenalín. Boli sme očarení neskutočnými výhľadmi. Veža nás všetkých očarila aj druhým adrenalínovým skvostom v podobe siete, ktorá nám na prvý pohľad pripomenula obyčajnú trampolínu. Aj keď má sieť veľkú nosnosť, len poniektorí nabrali odvahu a prešli sa po nej, relaxovali a posedeli si. Najkrajší pohľad sa nám ponúkol z veže, ktorá je vo výške 32 m. Mať na dlani štíty Belianskych Tatier, unikátnu scenériu Pienin a Zamaguria bol snom každého z nás. Teraz už splneným snom. Naše čaro z dokonalej slovenskej prírody bolo okorenené práve na tej veži. Tam sme si uvedomili, čo nám ponúka naše krásne Slovensko. Výlet sme ukončili skvelým obedom v reštaurácii Koliba a chutnou kávou. Čaro prírody a pekného výletu si budú učitelia - elbáci pamätať už navždy. Veríme, že podobných výletov ešte zažijeme veľmi veľa.

       

      Autori článku:

      PhDr. Andrea Marušinová

      Mgr. Dominika Vaščáková

    • Lisovanie hrozna
     • Lisovanie hrozna

     • Hroznová šťava má neuveriteľné liečivé účinky a vedeli to už aj naši predkovia. Vďaka pánovi zriaďovateľovi a tohtoročnej bohatej úrode červeného hrozna 🍇 sme mali možnosť pochutnať si na hroznovej šťave aj my.

    • Lekvárovo-chlebíkové hody
     • Lekvárovo-chlebíkové hody

     • Stará regionálna tradícia varenia lekváru a pečenia chleba sa stala sympatickou raritou pre všetkých žiakov škôl ELBA. Hádam všetci milujeme slivkový lekvár. Len máločo v nás totiž evokuje bezstarostné detstvo tak ako práve táto ovocná pochúťka. Dnes však ani mnohí päťdesiatnici nepoznajú dlhoročný a najosvedčenejší spôsob jeho prípravy, typický pre východ Slovenska. Nikdy nevideli zaujímavé technologické náradia, ktoré pri varení lekváru a pečení chleba používali naši predkovia. Snáď aj preto Ing. Emil Blicha, zriaďovateľ škôl a školských zariadení ELBA zaviedol tradíciu organizovania Lekvárovo-chlebíkových hodov, ktoré si razom získali veľkú popularitu. 

      Stará regionálna tradícia varenia lekváru a pečenia chleba sa stala sympatickou raritou pre všetkých žiakov škôl Elba – žiakov materských škôl, športového gymnázia, strednej odbornej školy, odborného učilišťa, základnej umeleckej školy, centra voľného času a už aj Súkromnej spojenej školy European English School  na Solivarskej 28 v Prešove.

      Varenie slivkového lekváru začiatkom školského roka sa vydarilo na výbornú! Každý, kto priložil ruku k dielu a aspoň chvíľu pomáhal s miešaním, dostal za odmenu okrem ochutnávky lekváru aj farebný náramok s pamätným dátumom a nápisom „Lekvár Elbár“. Žiaci si okrem miešania lekváru mali možnosť vyskúšať v školskej záhrade aj streľbu zo športového luku.

    • Kurz ochrany života a zdravia
     • Kurz ochrany života a zdravia

     • V dňoch 4.6.- 6.6.2018 sa žiaci III.U triedy SSOŠ ELBA zúčastnili Kurzu ochrany života a zdravia v Rekreačnom a školiacom stredisku Lipka v Bardejovských kúpeľoch.

      Počasie nám prialo, a tak sme sa mohli v nádhernom prírodnom prostredí vzdelávať o témach ako turistické značky, typy ohnísk, prvá pomoc, civilná ochrana alebo viazať zložité ale užitocné uzly. V programe nechýbala túra na blízko týčiaci sa Zborovský hrad, prechádzka Bardejovskými kúpeľmi, či večerná opekačka pri ohni.

      Po úspešnom absolvovaní kurzu získali všetci žiaci krásne diplomy a veríme, že si z neho každý odniesol krásne spomienky.

    • Krajinársky kurz – Krásy Prešova
     • Krajinársky kurz – Krásy Prešova

     • 21. 5 až 28. 5. 2018 sa uskutočnil denný krajinársky kurz pre žiakov prvého ročníka študijných odborov UZF, UZM, PRG. Hlavným výstupom  kurzu bolo  vizuálne zobraziť čarovné zákutia mesta Prešov, skrz osvojenie si  klasických kresliarskych a maliarskych techník. Prvé dva dni sme so žiakmi pobudli v centre mesta, a ďalšie dni sme pre zmenu strávili v Solivare pred Skladom soli a Pod Bikošom.

      Kurz bol zameraný na splnenie viacerých výchovných a vzdelávacích cieľov a to hlavne vybudovať u študentov kladný vzťah ku zobrazovaniu krajiny a architektúry priamo v exteriéri. Takisto slúžil aj na precvičovanie výtvarných techník ako je kresba ceruzou, uhlíkom, maľba voskovým pastelom, akvarelovými ceruzami, vodovými farbami a akrylom na rôznych podkladoch, od výkresov až po maliarske plátna. Nemenej  dôležité bolo aj overovanie si teoretických vedomostí v praxi. 

      Pozitívnu odozvu sme zaznamenali nielen od študentov, ktorí nikdy predtým nemaľovali pod čírym nebom, ale takisto aj od náhodných okoloidúcich zvedavcov.