Novinky

     • Lekvárovo-chlebíkové hody ELBA day

     • V piatok sa v areáli našej školy uskutočnil Elba day - každoročné varenie lekváru a pečenie chleba. V príjemnom prostredí relaxačného altánku si žiaci mohli vyskúšať varenie s dlhoročným a najosvedčenejším spôsobom prípravy lekváru, typickým hlavne pre východ Slovenska. 

      Vsádzanie bochníkov do pece a správne pečenie zabezpečil tvorca myšlienky lekvárovo-chlebíkových hodov zriaďovateľ škôl ELBA Ing. Emil Blicha.

     • Slávnostné otvorenie nového školského roka 2021/2022

     • Dnes sme spolu so žiakmi a so SSŠŠ privítali nový školský rok 2021/2022 na nádvorí úspechov. Srdečne vítame všetkých žiakov školy, zvlášť žiakov prvých ročníkov. Všetkým želáme úspešný nový školský rok, plný pohody a optimizmu.

    • Slávnostné otvorenie školského roka
     • Slávnostné otvorenie školského roka

     • Riaditeľstvo SSOŠ ELBA Vás pozýva na slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

       

      2. septembra 2021 o 9.00 hod. v sídle  školy  na Smetanovej 2Prešove

                               

      Vyučovanie sa začne 3. septembra 2021.

      Zároveň Vás prosíme o doručenie nasledujúcich dokladov:

      1. rodný list žiaka

      2. vysvedčenie z 9. ročníka

       

      S pozdravom

                                                                Mgr. Romana Birošová, MBA

                                                                            riaditeľka školy

     • Ukončenie školského roka

     • V stredu sme spoločne so SSŠŠ Elba ukončili školský rok 2020/2021. Aj keď bol tento rok nezvyčajný,  odniesli sme si aj pekné zážitky a spomienky. Na Nádvorí úspechov sme ocenili našich najúspešnejších žiakov. Prajeme Vám pekné letné prázdniny. 

     • Imatrikulácia prvákov

     • Dňa 25.6.2021 sa uskutočnila dodatočná imatrikulácia žiakov prvého ročníka Súkromnej strednej odbornej školy ELBA. Vzhľadom k pandemickej situácii sa imatrikulácia odohrala v úzkom kruhu a v priestoroch našej školy. Prvákom sa slávnostne odovzdali stužky a svojím sľubom boli prijatí do cechu Elbákov. Želáme im veľa šťastia a úspešné štúdium

     • Jazykový workshop a literárne čítania v prírode

     • V peknom letnom čase sa na Nádvorí úspechov konal dnes jazykový workshop zo slovenského a anglického jazyka, ktorý nám mal hravou formou osviežiť naše znalosti. Napríklad v podobe tajničiek, doplňovačiek alebo tvorivého písania. V literárnej oblasti to bola disciplína pod názvom „Kniha ako najlepší priateľ človeka“. Vo všetkých týchto aktivitách sme si zopakovali veci, ktoré sme sa naučili už dávnejšie, zabavili sme sa a spolu prežili pekný deň. 

      PhDr. Andrea Marušinová

      Mgr. Miroslava Ozoroczy

     • Školské kolo súťaže v dekoratívnom líčení

     • Dňa 16.6.2021 sa uskutočnil na pôde SSOŠ Elba 10.ročník sútaže v dekoratívnom líčení pre odbor kozmetička a vizážistka. Na chvíľu sa naša škola zaplnila krásnymi modelkami, ktoré sa v rukách našich šikovných vizážistiek zmenili na ešte krajšie dievčatá. Porota v zložení pani riaditeľky školy Mgr. Romany Birošovej a niektorých pedagógov školy rozhodla takto: na 3.mieste sa umiestnila žiačka 1.T triedy Alexandra Belunková, na 2.mieste sa umiestnili žiačky 3.U triedy Viktória Michňáková a 1.T triedy Frederika Anna Magačová a na prvom mieste sa umiestnila žiačka 2.U triedy Valéria Gondžúrová. Zvláštnu cenu poroty získal žiak 3.U triedy Richard Maťašovský.Žiačky preukázali nadobudnuté zručnosti, ktoré získali počas štúdia na našej škole a zaslúžia si pochvalu aj za výber modeliek a navrhnutý styling.Tešíme sa na ďalší ročník sútaže.

     • Účelové cvičenie

     • Dňa 10.6. sa naši žiaci zúčastnili účelového cvičenia, kde mali pripravené rôzne stanovištia. Cvičenie bolo zamerané na topografiu, civilnú obranu, prvá pomoc a hod granátom. Počasie nám prialo a spoločne sme prežili pekný deň.

     • Beseda o knihe Lan Meer I

     • V týchto dňoch sme v priestoroch našej Elby mali vzácneho hosťa Ailu Sosa. Práve ona nám predstavila svoju prvú knižnú tvorbu pod názvom Lan Meer I. Beseda bola rozdelená do niekoľkých častí - predstavenie sa autorky, otázky o tvorbe a písaní, čítanie z knihy, otázky o knihe a diskusia na záver. Knihu by sme žánrovo začlenili do fantasy kategórie. Aila nám prezradila počiatky svojho písania, kritické momenty, dejovú líniu, hlavné postavy a prečítala nám aj krátky úryvok. Celá beseda bola pre nás všetkých obohatením. Táto mladá a začínajúca autorka má určite všetky predpoklady uplatniť sa v rozmanitom spisovateľskom svete. Na záver sme jej všetci srdečne zaželali veľa úspechov a radosti v jej ďalšom literárnom živote.

       

      PhDr. Andrea Marušinová

      Mgr. Miroslava Ozoroczy

     • Gratulácie úspešným angličtinárom – maturantom a dodatočne i olympionikom

     • Členovia maturitnej komisie si ako učitelia anglického jazyka naozaj vychutnali skvelé výkony čerstvých maturantov Michala Lengyela a Erika Wieleka zo IV.U triedy. Preukázali nielen svoju obsahovo bohatú a plynulú komunikačnú spôsobilosť na úrovni B2, ale aj svoje vyzreté názory mladých ľudí pripravených prekročiť bránu dospelosti. Pri tejto osviežujúcej príležitosti prezenčného režimu vyučovania boli dodatočne vecnými cenami odmenení i najúspešnejší účastníci olympiády z anglického jazyka.

     • Odovzdávanie cien

     • Počas dištančného vzdelávania uskutočnila naša škola množstvo súťaží a olympiád (súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu, súťaž o najkrajšiu vianočnú báseň/poviedku, literárna súťaž Za krásu slova, olympiáda zo slovenského jazyka, olympiáda ľudských práv).

       

      Žiakom sa podarilo preukázať znalosti v rôznych oblastiach a tí najšikovnejší si vybojovali diplomy a vecné ceny, ktoré sme im ale počas dištančného vzdelávania nemohli odovzdať. O to viac nás teší, že sme tak urobili dnes – 1.6.2021. Žiaci 1. až 3. ročníka si z rúk pani riaditeľky prebrali ceny v podobe diplomov, kníh a darčekových balíčkov. Všetkým srdečne blahoželáme!

      Mgr. Miroslava Ozoroczy

     • Výstava portrétov

     • Včera 27.5. sme sa so žiakmi druhého ročníka PRG a tretieho ročníka KaR zúčastnili výstavy portrétov Radovana Zimmermanna v OC Eperia.  Videli sme sériu rozličných portrétov, ktoré boli zobrazené z rôznej perspektívy. Autor vo svojej tvorbe využíval olejové farby a farebné kombinácie, ktoré nás svojou sýtosťou a pestrosťou hneď upútali. Výstava nás zaujala a naplnila novými pohľadmi a inšpiráciami.

     • Najvzácnejšie v živote nie sú veci, ale prežité chvíle

     • Čas, ktorý tu  strávili naši milí maturanti ,bude určite patriť k  najkrajším obdobiam našich životov. Prežili tu štyri  nezabudnuteľné roky, ktoré pre nás všetkých veľa znamenali. Bol to čas rozširovania  vedomostí a rozvíjania  talentov, ale aj čas ich dozrievania, prvých lások, sklamaní i poznania, že život so sebou prináša svetlé i tienisté stránky. Maturanti sa rozlúčili a boli im odovzdané stužky za prítomnosti vedenia školy, triedneho učiteľa a ostatných pedagógov. Poprajme im šťastný krok do ďalšieho života!

       

                                                                                                     PhDr. Andrea Marušinová

                                                                                                     Mgr. Miroslava Ozoroczy