• ZRIAĎOVATEĽ ŠKOLY

      

    Ing. Emil Blicha – ELBA

    emil.blicha@elbaci.sk

     

    RIADITEĽKA ŠKOLY

         

    Mgr. Romana Birošová

    romana.birosova@elbaci.sk 

     

    ZRŠ     

     

    Mgr. Karina Kováčová

    karina.kovacova@elbaci.sk

     

    ZRŠ     

     

    Ing. Marcela Hadviždžáková

    marcela.hadvizdzakova@elbaci.sk

     

    ZRŠ EP HN 

           

    Ing. Karel Bárta     

            

    ZŠ EP VA            

    Mgr. Erika Marušáková

    erika.marusakova@elbaci.sk

     

    ZŠ EP TN           

    Ing. Marcela Hadviždžáková

    marcela.hadvizdzakova@elbaci.sk

     

    VP         

    Mgr. Viera Voľanská Huntejová

    viera.volanskahuntehova@elbaci.sk