• ZRIAĎOVATEĽ ŠKOLY  

    Ing. Emil Blicha – ELBA

    Palárikova 26, 080 05 Prešov

    emil.blicha@elbaci.sk

     

    RIADITEĽKA ŠKOLY     

    Mgr. Romana Birošová

    romana.birosova@elbaci.sk 

     

    ZRŠ      

    Mgr. Karina Kováčová

    karina.kovacova@elbaci.sk

     

    ZRŠ      

    Ing. Marcela Hadviždžáková

    epelbaterna@gmail.com

     

    ZRŠ EP HN        

    Ing. Karel Bárta     

            

    ZŠ EP VA            

    Mgr. Erika Marušáková

    erika.marusakova@elbaci.sk

     

    ZŠ EP TN           

    Ing. Marcela Hadviždžáková

    epelbaterna@gmail.com

     

    VP         

    Mgr. Silvia Mňahončáková

    silvia.mnahoncakova@elbaci.sk