• Vitajte na stránke Súkromnej strednej odbornej školy ELBA Prešov

   • Súkromná stredná odborná škola ELBA Prešov si stanovila za strategický cieľ dôstojne držať krok so štátnymi školami v okrese i v regióne s dlhoročnou tradíciou. Škola sa usiluje dosiahnuť v odborných kruhoch i v odbornej verejnosti naďalej stúpajúcu tendenciu v budovaní a upevňovaní „dobrého mena školy“. Na týchto úspechoch chce škola stavať svoj ďalší kredit, aby sa stala žiadanou pri voľbe netradičných a perspektívnych študijných odborov pre žiakov ZŠ i študentov.
 • Prečo si zvoliť nás ?

  Uplatnenie našich absolventov je a bude stálym cieľom a stredobodom nášho snaženia. Svoje miesto a pocit sebarealizácie u nás nachádzajú aj žiaci so zdravotným postihnutím, ktorých prospech pri individuálnom prístupe sa ničím nelíši od ostatných žiakov. Škola má ambíciu byť veľmi dobrou školou. Dominantným úsilím v našom odbornom vzdelávaní je úzky a permanentný kontakt s odbornou praxou. V tom chceme aj naďalej pokračovať, lebo odborný rast a vzdelávanie našich študentov nemôže byť izolované od reálnej praxe hlavne dnes.
   • Maturitné študijné odbory
   • denná a externá forma štúdia
   • Pomaturitné štúdium
   • denná a externá forma štúdia
   • Učebné odbory - trojročné
   • ukončené výučným listom
   • Učebné odbory - dvojročné
   • zvlášť upravené učebné osnovy
 • Novinky

  Zistite, čo je nové na našej škole
   • Školské kolo ekonomickej olympiády
   • 14. 12. 2021
   • V týždni od 6. 12. 2021 do 10. 12. 2021 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka odboru technicko-informatických služieb v elektrotechnike Ján Vargoško, Martin Prusák, Peter Berezovský a Martin Bačenko zapojili do školského kola ekonomickej olympiády po predchádzajúcej registrácii na www.ekonomickaolympiada.sk. Odpovedali na 25 otázok z fungovania trhového mechanizmu, daňového a odvodového systému, poisťovníctva, monetárnej politiky, problematiky EÚ, regulácie a vlastníckych práv.

   • Školské kolo ekonomickej olympiády: Čítať viac
   • Aktivity na elokovaných pracoviskách
   • 10. 12. 2021
   • Adventný čas - čas očakávania, úsilia, pracovitosti, tajomstva sme naplno využili aj na elokovaných pracoviskách v Terni a Varhaňovciach

    · Práve tam sa uskutočnili dané aktivity:

    · olympiáda v anglickom a slovenskom jazyku

    · adventné čítania

    · predstavenie rómskej kultúry online formou

    · angličtina v športe , alebo ako sme si zacvičili po anglicky

   • Aktivity na elokovaných pracoviskách: Čítať viac
   • Organizačná smernica k dištančnej forme vyučovania
   • 10. 12. 2021
   • Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy ELBA, Smetanova 2, Prešov, Mgr. Romana Birošová, MBA v y d á v a túto organizačnú smernicu v zmysle § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/21911:2-A1810 s účinnosťou od 13. decembra 2021 takto: (klik v odkaze nižšie)

   • Organizačná smernica k dištančnej forme vyučovania : Čítať viac
   • Práce žiakov
   • 9. 12. 2021
   • Žiačka 1. ročníka odboru obalová technika Dana Vogel preukázala svoje estetické zručnosti pri modelovaní 3D koňa zo snehu. Realizácia tejto unikátnej sochy trvala 6 hodín. Nechajme sa touto prácou a vytrvalosťou inšpirovať.

   • Práce žiakov: Čítať viac
   • 2. adventné čítanie
   • 7. 12. 2021
   • V rámci druhého adventného čítania sme si pozreli poučnú rozprávku venovanú sv. Mikulášovi, porozprávali sme sa aj o zážitkoch a spomínali na predošlé roky. V druhej časti čítania sme venovali pozornosť vianočným ozdobám doma, žiaci a tiež aj učitelia prezentovali svoje vianočné dekorácie, ktorými si vyzdobili svoje domy.

   • 2. adventné čítanie: Čítať viac
   • Tvorivý november a vianočná výzdoba v Terni
   • 6. 12. 2021
   • Mesiac november sa na elokovanom pracovisku v Terni niesol v znamení tvorivosti, kreativity, dobrých nápadov a ideí v réžii adventných sviatkov. Na dvere klopkajúce vianočné sviatky vyvolali v žiakoch túžbu tvoriť vianočnú výzdobu, čo malo za následok spojenie tvorivých rúk našich žiakov a pedagógov. Na výzdobách pracovali šikovní pedagógovia a žiaci všetkých odborov každého ročníka s veľkým nasadením, dobrou sviatočnou náladou a energiou.

   • Tvorivý november a vianočná výzdoba v Terni: Čítať viac
   • Online predstavenie portálu rómskej kultúry v elokovanom pracovisku v Terni
   • 2. 12. 2021
   • Pracovníčky Dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry Štátnej vedeckej knižnice v Prešove, pani Mgr. Jana Gáborová Kroková a pani Erika Godlová, nám dňa 30. 11. 2021 online predstavili aktivity, ktorými môžeme spestriť našu výuku v alokovanom pracovisku v Terni. Na portáli www.portalsvk.sk/audio je možné nájsť nahrávky audio dramatizovaného čítania v rómskom jazyku vybraných kníh svetovej, slovenskej i pôvodnej rómskej literatúry, napríklad Shakespearovho Rómea a Júlie či Portrétu Doriana Graya od Oscara Wilda a mnoho ďalších zaujímavých projektov, s ktorými sa budeme postupne oboznamovať.

   • Online predstavenie portálu rómskej kultúry v elokovanom pracovisku v Terni: Čítať viac
   • 1. adventné čítanie
   • 30. 11. 2021
   • Dátum v kalendári a počasie vonku nám dávajú jasne najavo, že prišla zima. S ňou sa nám neodmysliteľne spájajú najkrajšie sviatky v roku, a to Vianoce, ktorým však predchádza advent v podobe 4 nedieľ.

    Aj tieto sviatky si možno budeme klásť otázky: Aké vlastne budú? Poznačené pandémiou, obmedzeniami alebo tradičné? V duchu 1. adventného čítania konajúceho sa v predvečer sviatku sv. Ondreja, sme zabudli na zhon a spoločne sa venovali príprave na najkrajšie sviatky. Žiačky I.K – Diana Kryvomaz a Soňa Janíčková si pre nás pripravili prezentáciu o tom, ako to počas vianočných sviatkov vyzerá u nich doma – na Ukrajine a na Slovenku. Porozprávali sme sa o symbolike adventného venca a kalendára. Na záver sa žiaci a učitelia podelili o to, ako vnímajú predvianočné obdobie oni.

   • 1. adventné čítanie: Čítať viac
   • Slávnostná imatrikulácia
   • 25. 11. 2021
   • Aj tento rok sme sa stali svedkami slávnostnej imatrikulácie. Napriek tomu, že táto doba je poznačená pandémiou a rôznymi obmedzeniami, sme v našom elbáckom cechu privítali nových prvákov. Žiaci I.K a I.T zložili slávnostný sľub, prihovoril sa k nim aj p. zriaďovateľ Ing. Emil Blicha a poprial im veľa šťastia. Imatrikulácia bola obohatená aj krátkym programom, ktorý si pre nás pripravili naši nováčikovia pod vedením svojich triednych učiteľov p. Ing. Juraja Olejníka a Mgr. Eduarda Sosu. Žiaci I.T predniesli verše básnika Jána Smreka a vtipy , na ktorých sa vždy radi zasmejeme. Dievčatá z I.K ukázali svoj veľký talent v tanci s hudbou, zaujímavé gymnastické prvky a sólo spev. Noví žiaci potvrdili, že sú skutočnými elbákmi. Celým programom nás moderátorsky sprevádzali Jakub Čus a Valéria Gondžúrová.

   • Slávnostná imatrikulácia: Čítať viac
   • Olympiáda – ľudské práva
   • 25. 11. 2021
   • Ani tento rok sme si nezabudli pripomenúť výročie Nežnej revolúcie ´89, a to aj prostredníctvom olympiády ľudských práv, ktorá sa konala 24.11.2021. Žiaci 1. až 4. ročníka medzi sebou súťažili v písomnej časti. Nerozhodný výsledok nakoniec vyriešila „rozstrelová“ otázka, a tým určila prvé tri miesta:

   • Olympiáda – ľudské práva: Čítať viac
   • Olympiáda v ruskom jazyku
   • 18. 11. 2021
   • Dňa 16. 11. 2021 sa našej škole konalo školské kolo olympiády v ruskom jazyku. Žiaci tak opäť dostali možnosť preveriť si svoje jazykové kompetencie. Olympiády sa zúčastnili vybraní súťažiaci z jednotlivých tried. Po vyhodnotení písomnej a ústnej časti boli vyhlásené nasledujúce výsledky:

    1. miesto – Simona Gešperová (3. U) a Diana Himičová (2. T),

   • Olympiáda v ruskom jazyku: Čítať viac
   • Olympiáda z anglického jazyka
   • 16. 11. 2021
   • Dňa 11.11.2021 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v olympiáde z anglického jazyka. Súťaže sa zúčastnili dvaja zástupcovia z každej triedy. Prvá časť olympiády bola venovaná gramatickému testu, kde si študenti preverili svoje vedomosti zo slovnej zásoby, gramatiky, počúvania a čítania s porozumením. Druhu časť olympiády tvorila ústna časť, kde si študenti preverili svoje schopnosti rozumieť, reagovať a plynule komunikovať v anglickom jazyku. Po sčítaní bodov z oboch časti sa na treťom mieste umiestnila Oleksandra Tsivkach zo 4.U. Druhé miesto vybojoval Pavol Potočňák z 2.T a prvé miesto získal Ján Vargoško zo 4.U. Špeciálnu cenu za tvorivý, zábavný, ale zároveň profesionálny prejav počas ústnej časti si odniesol Peter Berezovský.Tento rocnik olympiady bol špeciálny aj tým, že sa ho mali možnosť zúčastniť všetci študenti maturujuci v tomto školskom roku na úrovni B2 a tak si vysk

   • Olympiáda z anglického jazyka: Čítať viac
   • Angličtina v športe alebo ako sme si zacvičili po anglicky
   • 11. 11. 2021
   • Integrovanie medzipredmetových vzťahov do vyučovania anglického jazyka je jedným z dôležitých aspektov úspešného osvojovania si cudzieho jazyka.

    My sme v rámci nášho vyučovania anglického jazyka na EP vo Varhaňovciach so žiakmi prepojili nie len Telesnú výchovu a žiaci sa tak mali možnosť zoznámiť s olympijskou tyčou a anglickými názvami jednotlivých cvikov, ktoré s ňou dokážeme zacvičiť, ale túto tému sme integrovali aj do predmetu Občianska náuka, kde sa žiaci spolu s pánom učiteľom Bruzdom venovali téme Motivácia.

   • Angličtina v športe alebo ako sme si zacvičili po anglicky: Čítať viac
   • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry na elokovaných pracoviskách
   • 8. 11. 2021
   • V dňoch 25.10. a 4.11. 2021 sa na EP v Terni a Varhaňovciach uskutočnilo školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

    Pozostávala z písomnej a ústnej časti. Žiaci si preverili svoje vedomosti v gramatike, slovných druhoch a vetných členoch.

    EP Terňa :

    1. Vanesa Gáborová

    2. František Giňa

   • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry na elokovaných pracoviskách: Čítať viac
   • Olympiáda v anglickom jazyku EP Varhaňovce
   • 2. 11. 2021
   • Dňa 27.10 2021 sa na EP vo Varhaňovciach uskutočnilo školské kolo v olympiáde z anglického jazyka.

    Žiaci si preverili svoje vedomosti v gramatike, slovnej zásobe, ako aj porozumení jednoduchého textu. Zo všetkých zúčastnených dosiahol najlepšie výsledky Radek Žiga, ktorý len potvrdil svoje výborné poznatky z anglického jazyka. Na druhom mieste sa umiestnil Patrik Gábor a tretie miesto si vybojoval Lukáš Gábor.

   • Olympiáda v anglickom jazyku EP Varhaňovce: Čítať viac
   • Výstava prác E. Sosu
   • 26. 10. 2021
   • V piatok 22.10. sme sa so žiakmi I.K, II.T IV.U vybrali na výstavu Eduarda Sosu v OC Eperia. Práce sú charakteristické rýchlymi ťahmi a pestrými farbami. Pán učiteľ svoje diela vytvára iba rukami bez použitia štetcov. Žiaci sa mohli informovať o technikách, postupoch práce a vybraných motívoch na obrazoch. Všetkým sa nám práce páčili a sme radi, že sme sa mohli inšpirovať niečím novým.

   • Výstava prác E. Sosu: Čítať viac
   • Olympiáda zo slovenského jazyka
   • 22. 10. 2021
   • Olympiáda v slovenskom jazyku sa uskutočnila v priestoroch našej školy dňa 20.10.2021. Pozostávala z vedomostného testu a ústnej časti. Žiaci pracovali s ukážkami, určovali vetné členy, hľadali básnické prostriedky, cibrili si štylistiku a jazykové útvary. Na 1. mieste sa umiestnila študentka Simona Gešperová /III.U/, 2. miesto patrilo Erike Forišovej /IV.U/ a 3. miesto obsadil Dávid Jakub Katrenič /I.T/.

   • Olympiáda zo slovenského jazyka: Čítať viac
   • Deň učiteľov - udeľovanie najvyšších ocenení EMANUEL
   • 14. 10. 2021
   • Je zvykom, že deň učiteľov sa na Slovensku slávi 28.3 ako spomienka narodenia Jana Amosa Komenského. Výbor OSN pre vzdelanie vedu a kultúru (UNESCO) vyhlásil za medzinárodný deň učteľov 5.október

    Keďže sme pre pandémiu tento deň neoslavovali v marci, pripomenuli sme si ho 8.októbra. Na pozvanie pána zriaďovateľa Ing. Emila Blichu sa uskutočnilo v priestoroch EL PARKU udeľovanie najvyšších ocenení EMANUEL za roky 2020/2021

   • Deň učiteľov - udeľovanie najvyšších ocenení EMANUEL: Čítať viac
 • Pre rodičov a študentov

  Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
   • "Humánny prístup a kvalita flexibilného vzdelávania je základom úspešného uplatnenia absolventov a mali by dominovať v každodennom živote školy."
   • Škola ELBA
 • Partneri

  • Súkromná stredná športová škola ELBA
  • Súkromná materská škola Elba
  • Súkromná škola v prírode Elba
  • Súkromná základná umelecká škola ELBA
  • Súkromné centrum voľného času ELBA
  • EL Park
  • Súkromná spojená škola European English School
  • ŠK Slovan Solivar
  • Tlačiareň a reklama
  • Ekoprim
  • Strata 3D softvér obalového dizajnu