• Vitajte na stránke Súkromnej strednej odbornej školy ELBA Prešov

   • Súkromná stredná odborná škola ELBA Prešov si stanovila za strategický cieľ dôstojne držať krok so štátnymi školami v okrese i v regióne s dlhoročnou tradíciou. Škola sa usiluje dosiahnuť v odborných kruhoch i v odbornej verejnosti naďalej stúpajúcu tendenciu v budovaní a upevňovaní „dobrého mena školy“. Na týchto úspechoch chce škola stavať svoj ďalší kredit, aby sa stala žiadanou pri voľbe netradičných a perspektívnych študijných odborov pre žiakov ZŠ i študentov.
 • Prečo si zvoliť nás ?

  Uplatnenie našich absolventov je a bude stálym cieľom a stredobodom nášho snaženia. Svoje miesto a pocit sebarealizácie u nás nachádzajú aj žiaci so zdravotným postihnutím, ktorých prospech pri individuálnom prístupe sa ničím nelíši od ostatných žiakov. Škola má ambíciu byť veľmi dobrou školou. Dominantným úsilím v našom odbornom vzdelávaní je úzky a permanentný kontakt s odbornou praxou. V tom chceme aj naďalej pokračovať, lebo odborný rast a vzdelávanie našich študentov nemôže byť izolované od reálnej praxe hlavne dnes.
   • Maturitné študijné odbory
   • denná a externá forma štúdia
   • Pomaturitné štúdium
   • denná a externá forma štúdia
   • Učebné odbory - trojročné
   • ukončené výučným listom
   • Učebné odbory - dvojročné
   • zvlášť upravené učebné osnovy
 • Novinky

  Zistite, čo je nové na našej škole
   • Stužková slávnosť
   • 7. 2. 2023
   • Ako by to bolo len včera, čo študenti 4.U triedy prvýkrát prekročili brány našej školy. Maturitný ročník sa im zdal vzdialený a obraz stužkovej slávnosti poznali prevažne z rozprávania. Ale ubehlo to veľmi rýchlo...

    Dňa 3. februára 2023 si to študenti plne uvedomili, nastupujúc pred svojich rodičov a učiteľov v Obradnej sieni Mestského úradu v Prešove. Hlavou im prebleskli okamihy strávené v školských laviciach aj mimo nich. Poďakovania a príhovory, ktoré odzneli, vtisli slzy do očí rodičov, pedagógov, ale aj žiakov.

   • Stužková slávnosť: Čítať viac
   • Študenti TIS súťažili v krajskom kole ekonomickej olympiády
   • 1. 2. 2023
   • Študenti IV. U a III. T odboru technicko-informatické služby v elektrotechnike sa zapojili do ekonomickej olympiády, ktorú organizuje Inštitút ekonomických a spoločenských analýz. Zo školského kola do krajského kola postúpili študenti Branislav Bednár, Zoe Sarossyová a Martin Bačenko.

    Krajské kolo sa uskutočnilo 27. januára 2023 V Prešove na Prešovskej univerzite – fakulte manažmentu, ktoré otvoril dekan fakulty Róbert Štefko a Monika Budzák, riaditeľka Ekonomickej olympiády INESS. Študenti boli testovaní na základe písomného testu, ktorý sa skladal z uzavretých a otvorených otázok z ekonomických tém a financií.

   • Študenti TIS súťažili v krajskom kole ekonomickej olympiády: Čítať viac
   • Vyhodnotenie fotografickej súťaže
   • 23. 1. 2023
   • V rámci krúžku slovenského jazyka a literatúry sa žiaci ešte v decembri zúčastnili výletu vo Vysokých Tatrách. Zároveň sa zapojili do fotografickej súťaže v dvoch kategóriách: Krása Tatier a Tatranskí ľudia. V kategórii Krása Tatier obsadil 1. miesto Bystrík Pecuch a v kategórii Tatranskí ľudia si 1. miesto vybojovala Yevheniia Lakatosh. Ďakujeme všetkým žiakom za krásne a zaujímavé fotografie, tiež aj odbornej porote pod vedením p. Ing. Juraja Olejníka za posúdenie a vyhodnotenie celej súťaže.

   • Vyhodnotenie fotografickej súťaže : Čítať viac
   • Vianočné reminiscencie
   • 22. 12. 2022
   • V tomto predvianočnom čase dňa 22. decembra o 9.00 hod. sa žiaci a učitelia SSOŠ ELBA stretli na Vianočných reminiscenciách 2022, aby si pripomenuli zvyky a tradície nášho regiónu. Každá trieda využila svoje talenty a pripravila krátky program. Prítomným sa tiež prihovorila pani zástupkyňa Mgr. Karina Kováčová a aj p. riaditeľka Mgr. Romana Birošová, MBA, ktorá zároveň vyhodnotila súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu. Porotu najviac oslovila výzdoba IV.U triedy pod vedením Ing. Tatiany Ševčíkovej. Na záver sme si všetci zaspievali koledu Tichá noc.

   • Vianočné reminiscencie: Čítať viac
   • Štvrtá zlatá adventná nedeľa elbákov v Salzburgu
   • 20. 12. 2022
   • Počas štvrtého adventného víkendu sa zamestnanci škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Ing. Emila Blichu – ELBA a EVA zúčastnili spolu s rodinnými príslušníkmi a priateľmi krásneho a nezabudnuteľného výletu v kolíske „hymny Vianoc“ Tichá noc... Málokto vie, že práve v blízkosti Salzburgu po prvý raz zaznela koleda Tichá noc, ktorú tu aj napísali. Bez koledy Tichá noc si Vianoce ani nevieme predstaviť. Patrí k nim.

   • Štvrtá zlatá adventná nedeľa elbákov v Salzburgu: Čítať viac
   • Výlet na Štrbské Pleso
   • 12. 12. 2022
   • V sobotu sme v rámci krúžku slovenského jazyka prežili veľmi pekný deň na Štrbskom Plese. Ukrajinci, ktorí po prvýkrát v živote spoznali Tatry, boli očarení krásnou prírodou. Cesta vlakom bola príjemná a veselá, najviac sa im páčila cesta ozubnicovou železnicou. Vysvetlila som im, ako funguje systém prepravy, prečo sú kolieska ozubené a od toho odvodený aj názov vlaku – zubačka. Nezabudli sme ani na pamätník spisovateľky Maše Haľamovej, ktorej život a tvorba je úzko spätá práve s týmto miestom. Deti sa vyšantili na čerstvom snehu, postavili aj snehuliaka Elby a uprostred tatranskej prírody sme si spoločne zaspievali aj veselú vianočnú pieseň. Počas prechádzky som vyhlásila súťaž o najkrajšiu tatranskú fotku, ktorá pozostáva z dvoch kategórií ( Tatranskí ľudia a Krása Tatier). Verím, že sa nám dostanú do rúk pekné a zaujímavé fotografie, ktoré budú osobitne posúdené a vyhodnotené odborn

   • Výlet na Štrbské Pleso : Čítať viac
   • 1. adventné čítanie
   • 29. 11. 2022
   • K Vianociam neodmysliteľne patria zvyky a obyčaje. Na našej škole je adventné obdobie úzko prepojené s adventnými čítaniami. V nedeľu sme zapálili 1. adventnú sviečku a symbolicky sme tak urobili aj v škole. So žiakmi II.K sme sa porozprávali o symbolike tohto času, magických dňoch a tradičnom slávení najkrajších sviatkov roka v jednotlivých rodinách.

   • 1. adventné čítanie: Čítať viac
   • Olympiáda z anglického jazyka – EP Varhaňovce
   • 25. 11. 2022
   • Dňa 11. 11. 2022 sa na pôde EP Varhaňovce uskutočnila olympiáda z anglického jazyka. Žiaci si otestovali svoje vedomosti v písomnej časti a tí najšikovnejší sa prebojovali do ústnej časti. Rozhodovanie bolo veľmi náročné, o čom svedčia aj dve prvé miesta. Ďakujeme všetkým zúčastneným a blahoželáme víťazkám!

   • Olympiáda z anglického jazyka – EP Varhaňovce: Čítať viac
   • Olympiáda ľudských práv
   • 21. 11. 2022
   • V súvislosti s Dňom boja za slobodu a demokraciu, ktorý si pripomíname 17. novembra, sa na pôde našej školy uskutočnila olympiáda ľudských práv. Žiaci prvého až štvrtého ročníka si testovou formou vyskúšali odpovedať na otázky týkajúce sa tolerancie, ľudských práv a fungovania Európskeho parlamentu. Uvažovali nad pojmom demokracia, čo pre nich toto slovo znamená a aký význam má v dnešnej dobe. Ďakujeme všetkým zúčastneným a blahoželáme víťazom!

   • Olympiáda ľudských práv: Čítať viac
   • Ocenenie Biela pastelka
   • 18. 11. 2022
   • Koncom septembra sa uskutočnila zbierka v rámci Únie Bielej pastelky pre nevidiacich a slabozrakých, kde naše žiačky Soňa Janíčková a Diana Kryvomaz vyzbierali najviac finančných prostriedkov. Spolu s našou školou boli ocenené aj Stredná odborná škola služieb v Prešove a Gymnázium bl. biskupa Gojdiča v Prešove.

   • Ocenenie Biela pastelka : Čítať viac
   • Slávnostná imatrikulácia EP Varhaňovce
   • 16. 11. 2022
   • Žiaci I.V a I.VA dňa 10. 11. 2022 slávnostne vstúpili do Cechu elbákov, zložili sľub a dostali certifikáty. Imatrikulácia prebehla v priestoroch EP Varhaňovce za prítomnosti žiakov, pedagógov, pani zástupkyne Mgr. Kariny Kováčovej a pani riaditeľky Mgr. Romany Birošovej, MBA, ktorá im vo svojom príhovore vyjadrila povzbudenie a motiváciu do ďalšieho štúdia na našej škole.

   • Slávnostná imatrikulácia EP Varhaňovce: Čítať viac
   • Olympiáda z ANJ
   • 11. 11. 2022
   • Dňa 9. 11. 2022 sa na elokovanom pracovisku v Terni konala olympiáda z anglického jazyka. Zúčastnili sa jej žiaci SSOŠ všetkých odborov, ktorí si mali možnosť overiť svoje vedomosti z angličtiny. Anglický jazyk je svetovým jazykom, ktorým môžeme komunikovať vo viacerých krajinách a preto je potrebné využiť možnosť vzdelávať sa v tomto jazyku čo najviac.

   • Olympiáda z ANJ: Čítať viac
   • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
   • 7. 11. 2022
   • Dňa 25.10.2022 sa uskutočnila olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry.

    Pozostávala z písomnej a ústnej časti. Žiaci si preverili svoje vedomosti v gramatike a literatúre.

    Najlepšie výsledky dosiahli : 1.Dávid Jakub Katrenič (II.K), 2.Zoe Šarossyová (III.T) a 3.Pavol Potočňák (III.T).

    Všetkým účastníkom olympiády srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

   • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry: Čítať viac
 • Pre rodičov a študentov

  Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
   • "Humánny prístup a kvalita flexibilného vzdelávania je základom úspešného uplatnenia absolventov a mali by dominovať v každodennom živote školy."
   • Škola ELBA
 • Partneri

  • Súkromná stredná športová škola ELBA
  • Súkromná materská škola Elba
  • Súkromná škola v prírode Elba
  • Súkromná základná umelecká škola ELBA
  • Súkromné centrum voľného času ELBA
  • EL Park
  • Súkromná spojená škola European English School
  • ŠK Slovan Solivar
  • Tlačiareň a reklama
  • Ekoprim
  • Strata 3D softvér obalového dizajnu