• Vitajte na stránke Súkromnej strednej odbornej školy ELBA Prešov

   • Súkromná stredná odborná škola ELBA Prešov si stanovila za strategický cieľ dôstojne držať krok so štátnymi školami v okrese i v regióne s dlhoročnou tradíciou. Škola sa usiluje dosiahnuť v odborných kruhoch i v odbornej verejnosti naďalej stúpajúcu tendenciu v budovaní a upevňovaní „dobrého mena školy“. Na týchto úspechoch chce škola stavať svoj ďalší kredit, aby sa stala žiadanou pri voľbe netradičných a perspektívnych študijných odborov pre žiakov ZŠ i študentov.
 • Prečo si zvoliť nás ?

  Uplatnenie našich absolventov je a bude stálym cieľom a stredobodom nášho snaženia. Svoje miesto a pocit sebarealizácie u nás nachádzajú aj žiaci so zdravotným postihnutím, ktorých prospech pri individuálnom prístupe sa ničím nelíši od ostatných žiakov. Škola má ambíciu byť veľmi dobrou školou. Dominantným úsilím v našom odbornom vzdelávaní je úzky a permanentný kontakt s odbornou praxou. V tom chceme aj naďalej pokračovať, lebo odborný rast a vzdelávanie našich študentov nemôže byť izolované od reálnej praxe hlavne dnes.
   • Maturitné študijné odbory
   • denná a externá forma štúdia
   • Pomaturitné štúdium
   • denná a externá forma štúdia
   • Učebné odbory - trojročné
   • ukončené výučným listom
   • Učebné odbory - dvojročné
   • zvlášť upravené učebné osnovy
 • Novinky

  Zistite, čo je nové na našej škole
   • Výtvarná súťaž COVID 19 mojimi očami
   • 1. 3. 2021
   • Dňa 19.02.2021 sa uskutočnilo vyhodnotenie výtvarných prác žiakov umeleckých študijných odborov, propagačná grafika a užitková maľba.

    Výtvarné práce mohli žiaci elektronicky doručiť do 17.02.2021 do S SOŠ – ELBA Prešov, Smetanova 2, 080 01. Prišlo 21 prác zhotovených z bohatých a zaujímavých výtvarných technik od ceruzokresieb, cez akvarel až po fotomontáž. Porota pozastavená z troch členov Mgr. Miriama Bezegová, Mgr. Silvia Mňahončáková, Mgr. Eduardo Sosa z nich vybrala tri najlepšie práce, ktoré spĺňali vysokú úroveň kompozície, kvality a originality.

   • Výtvarná súťaž COVID 19 mojimi očami: Čítať viac
  • Jarné prázdniny
   • Valentín
   • 12. 2. 2021
   • Prajeme Vám krásneho Valentína plného lásky so svojimi najbližšími.

   • Valentín: Čítať viac
   • 2% daň
   • 1. 2. 2021
   • Milí rodičia a priatelia školy,

    aj tento rok môžete rozhodnúť o darovaní 2 % zaplatenej dane zo svojich príjmov. Podpora vzdelávania, výchovy a rozvoj telesnej kultúry našich detí a žiakov sa realizuje aj prostredníctvom nášho Školského klubu - ELBA, ktorý bol zriadený za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb v športovej a telovýchovnej oblasti našich žiakov a členov. Klub sa snaží touto cestou prispieť ku skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov.

   • 2% daň: Čítať viac
   • Súťaž
   • 27. 1. 2021
   • Pri príležitosti Roka sestier a pôrodných asistentiek (ktorému je zasvätený rok 2020 s presahom do roka 2021) prichádza Prešovský samosprávny kraj s literárnou súťažou pre žiakov ZŠ a SŠ s názvom „Daj fotke príbeh“.

    Cieľom literárnej súťaže je vytvoriť krátky literárny prozaický alebo básnický príbeh

   • Súťaž: Čítať viac
   • Olympiáda ľudských práv
   • 22. 1. 2021
   • „Extrémisti sa kníh boja, sila vzdelania ich desí. Kniha a pero, to sú naše najsilnejšie zbrane.“ Výrok najmladšej nositeľky Nobelovej ceny za mier – Malály Júsufzajovej - sa stal mottom aj našej olympiády ľudských práv.

    Žiaci všetkých štyroch ročníkov si v piatok 22.1.2021 online formou zmerali sily vo vedomostiach týkajúcich sa ľudských práv. Potrápili sa otázkami v testovej forme a prezentovali svoje názory na tému, ktorá sa ich bezprostredne týka, a to právo na vzdelanie. Výsledky boli tesné a prvé tri miesta obsadili títo žiaci:

   • Olympiáda ľudských práv: Čítať viac
   • Súťaž
   • 20. 1. 2021
   • SSOŠ Elba vyhlasuje súťaž s názvom COVID 19 mojimi očami. Súťaž je určená pre našich študentov, no zapojiť sa môžu aj fanúšikovia školy. Skúste sa vyjadriť pomocou umenia k aktuálnej situácii, ako ju vnímate, cítite, ako ovplyvnila váš život. Čo vás momentálne trápi, vaše obavy a smútok, prípadne situácie a miesta na ktoré sa tešíte, to všetko skúste vložiť do svojich diel. Technika prác a prejavu je ľubovoľná, či už to bude maľba, kresba, grafika, kombinované techniky, je to na vás.

   • Súťaž: Čítať viac
   • Snehová prikrývka
   • 19. 1. 2021
   • Zima, sneh a mráz prišiel aj k nám, aj keď s omeškaním. Síce momentálne nenavštevujeme školu, tak si aspoň z pohodlia a tepla domova pozrite, ako zima prikryla a vybielila okolie našej školy.

   • Snehová prikrývka: Čítať viac
   • OZNAM
   • 5. 1. 2021
   • Ministerstvo školstva výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo nasledovné nariadenia týkajúce sa stredných škôl:

    Pre základné a stredné školy pokračujú do 10. januára prázdniny.

    Od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby

    Plán po 18. januári

    Druhý stupeň základných škôl a stredné školy pokračujú vo vzdelávaní dištančne. Otvoriť sa môžu končiace ročníky stredných škôl, a to za predpokladu pretestovania žiakov a zamestnancov školy v závislosti na príslušnej vyhláške ÚVZ SR.

   • OZNAM: Čítať viac
   • Štvrté adventné čítanie
   • 21. 12. 2020
   • Čo si želám na Vianoce?

    Touto milou otázkou sme ukončili naše online stretnutia a teraz sa už tešíme na najkrajšie sviatky roka. V pondelok podvečer sme zapálili 4. adventnú sviecu, a tak symbolicky ukončili adventné čítania, ktoré boli pre nás malými Reminiscenciami. Zaspomínali sme si na minulé roky, vypočuli si hudobné vstupy žiakov a zaželali si pokojné prežitie Vianoc a šťastný nový rok 2021.

   • Štvrté adventné čítanie: Čítať viac
   • Tretie adventné čítanie
   • 16. 12. 2020
   • V rámci predposledného adventného čítania sme vyhlásili výsledky 2 súťaží – o najkrajšiu vianočnú dekoráciu a najzaujímavejší príbeh, báseň alebo zamyslenie. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili. Bolo ťažké vybrať tých najlepších. Po dlhom uvažovaní sme sa rozhodli takto:

    • vianočná dekorácia
    1. mi
   • Tretie adventné čítanie: Čítať viac
   • Finančná a ekonomická olympiáda
   • 15. 12. 2020
   • V dňoch 30. novembra do 5. decembra žiaci III. U TIS a IV. U TIS zapojili do riešenia úloh I. kola finančnej olympiády online, kde bola preverovaná ich finančná gramotnosť.

    Dňa 9. 12. 2020 sa žiaci IV. U TIS zapojili do I. kola Medzinárodnej ekonomickej olympiády 2020/21, ktorú organizuje INESS - Inštitút ekonomických a právnych analýz. Riešenie úloh ekonomickej olympiády prebehlo tiež online.

   • Finančná a ekonomická olympiáda: Čítať viac
 • Pre rodičov a študentov

  Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
   • "Humánny prístup a kvalita flexibilného vzdelávania je základom úspešného uplatnenia absolventov a mali by dominovať v každodennom živote školy."
   • Škola ELBA
 • Partneri

  • Súkromná stredná športová škola ELBA
  • Súkromná materská škola Elba
  • Súkromná škola v prírode Elba
  • Súkromná základná umelecká škola ELBA
  • Súkromné centrum voľného času ELBA
  • EL Park
  • Súkromná spojená škola European English School
  • ŠK Slovan Solivar
  • Tlačiareň a reklama
  • Ekoprim
  • Strata 3D softvér obalového dizajnu