• Vitajte na stránke Súkromnej strednej odbornej školy ELBA Prešov

   • Súkromná stredná odborná škola ELBA Prešov si stanovila za strategický cieľ dôstojne držať krok so štátnymi školami v okrese i v regióne s dlhoročnou tradíciou. Škola sa usiluje dosiahnuť v odborných kruhoch i v odbornej verejnosti naďalej stúpajúcu tendenciu v budovaní a upevňovaní „dobrého mena školy“. Na týchto úspechoch chce škola stavať svoj ďalší kredit, aby sa stala žiadanou pri voľbe netradičných a perspektívnych študijných odborov pre žiakov ZŠ i študentov.
 • Prečo si zvoliť nás ?

  Uplatnenie našich absolventov je a bude stálym cieľom a stredobodom nášho snaženia. Svoje miesto a pocit sebarealizácie u nás nachádzajú aj žiaci so zdravotným postihnutím, ktorých prospech pri individuálnom prístupe sa ničím nelíši od ostatných žiakov. Škola má ambíciu byť veľmi dobrou školou. Dominantným úsilím v našom odbornom vzdelávaní je úzky a permanentný kontakt s odbornou praxou. V tom chceme aj naďalej pokračovať, lebo odborný rast a vzdelávanie našich študentov nemôže byť izolované od reálnej praxe hlavne dnes.
   • Maturitné študijné odbory
   • denná a externá forma štúdia
   • Pomaturitné štúdium
   • denná a externá forma štúdia
   • Učebné odbory - trojročné
   • ukončené výučným listom
   • Učebné odbory - dvojročné
   • zvlášť upravené učebné osnovy
 • Novinky

  Zistite, čo je nové na našej škole
   • Odovzdávanie cien
   • 1. 6. 2021
   • Počas dištančného vzdelávania uskutočnila naša škola množstvo súťaží a olympiád (súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu, súťaž o najkrajšiu vianočnú báseň/poviedku, literárna súťaž Za krásu slova, olympiáda zo slovenského jazyka, olympiáda ľudských práv).

    Žiakom sa podarilo preukázať znalosti v rôznych oblastiach a tí najšikovnejší si vybojovali diplomy a vecné ceny, ktoré sme im ale počas dištančného vzdelávania nemohli odovzdať. O to viac nás teší, že sme tak urobili dnes – 1.6.2021. Žiaci 1. až 3. ročníka si z rúk pani riaditeľky prebrali ceny v podobe diplomov, kníh a darčekových balíčkov. Všetkým srdečne blahoželáme!

   • Odovzdávanie cien: Čítať viac
   • Výstava portrétov
   • 28. 5. 2021
   • Včera 27.5. sme sa so žiakmi druhého ročníka PRG a tretieho ročníka KaR zúčastnili výstavy portrétov Radovana Zimmermanna v OC Eperia. Videli sme sériu rozličných portrétov, ktoré boli zobrazené z rôznej perspektívy. Autor vo svojej tvorbe využíval olejové farby a farebné kombinácie, ktoré nás svojou sýtosťou a pestrosťou hneď upútali. Výstava nás zaujala a naplnila novými pohľadmi a inšpiráciami.

   • Výstava portrétov: Čítať viac
   • Najvzácnejšie v živote nie sú veci, ale prežité chvíle
   • 19. 5. 2021
   • Čas, ktorý tu strávili naši milí maturanti ,bude určite patriť k najkrajším obdobiam našich životov. Prežili tu štyri nezabudnuteľné roky, ktoré pre nás všetkých veľa znamenali. Bol to čas rozširovania vedomostí a rozvíjania talentov, ale aj čas ich dozrievania, prvých lások, sklamaní i poznania, že život so sebou prináša svetlé i tienisté stránky. Maturanti sa rozlúčili a boli im odovzdané stužky za prítomnosti vedenia školy, triedneho učiteľa a ostatných pedagógov. Poprajme im šťastný krok do ďalšieho života!

   • Najvzácnejšie v živote nie sú veci, ale prežité chvíle: Čítať viac
   • Úspešná online burza kníh
   • 5. 5. 2021
   • Na začiatku sme si povedali, že sa užitočne „zbavíme“ knihy, darujeme ju do našej online burzy a pomôžeme inému. V tomto duchu sme vyzbierali veľa kníh, z toho sa podarilo za symbolickú cenu 1€ predať spolu 32 kníh. Túto sumu sme s radosťou venovali vedeniu školy. Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k realizácii online burzy.

   • Úspešná online burza kníh: Čítať viac
   • Stavanie mája
   • 3. 5. 2021
   • V piatok 30. apríla sme si v okolí našej školy symbolicky pripomenuli stavanie mája. Pôvodne malý stromček bol symbolom boja zimy s jarou, symbol obnovujúcej sa prírody. Neskôr máje stavali mládenci pred domom dievčaťa na vydaj. Aj my sme si náš máj ozdobili farebnými stužkami a spoločne ho vztýčili s pedagógmi a žiakmi.

   • Stavanie mája: Čítať viac
   • Tvoriť alebo sťahovať si z intertnetu?
   • 29. 4. 2021
   • Vytvoriť úplne každú časť prírody vo photoshope je výzvou keď človek len zriedkavo otvára softvér. Naši žiaci zo študijných odborov propagačná grafika a obalová technika v rámci predmetu PRAX to dokázali tvrdým tréningom počas online vzdelávania, je to skvelý pocit, čo na to poviete?

   • Tvoriť alebo sťahovať si z intertnetu?: Čítať viac
   • Úspešný marec – mesiac kníh
   • 12. 4. 2021
   • Uplynulý mesiac bol venovaný knihám. Nielen na hodinách slovenského jazyka sme sa hravou formou dozvedeli množstvo cenných informácií o slovenských a zahraničných autoroch. Lúštili sme tajničky, riešili prešmyčky a hrali kvíz. Naši maturanti sa zúčastnili aj literárneho kvízu, ktorý bol opakovaním všetkých nadobudnutých vedomostí počas štúdia. Študenti ale najviac ocenili online burzu kníh, do ktorej prispeli ozaj hodnotnými kúskami. Knihy, ktoré by inak u niekoho zapadali prachom, dostali šancu byť znovu prečítané.

   • Úspešný marec – mesiac kníh : Čítať viac
   • Veľká noc
   • 31. 3. 2021
   • Pokojné prežitie veľkonočných sviatkov v kruhu najbližších Vám praje S SOŠ ELBA Prešov

    Veľkonočné prázdniny budú prebiehať v termíne od 1.4 - 6.4

   • Veľká noc: Čítať viac
   • Krajské kolo ekonomickej olympiády
   • 29. 3. 2021
   • Dňa 22. 3. 2021 sa Erik Wielek, žiak IV. U TIS, zúčastnil krajského kola ekonomickej olympiády 2020/21, ktoré prebehlo online prostredníctvom aplikácie Zoom.

    V úvode súťažiaci boli oboznámení s pokynmi k testovaniu.

    Požiadavkou na účasť bola zapnutá web kamera a mikrofón, ktoré slúžili na monitorovanie testovania a zabezpečenie čo najobjektívnejšieho priebehu. Po krátkom úvode nasledoval test v testovej aplikácii, pozostával z jedného otvoreného zadania a 25 testových otázok.

   • Krajské kolo ekonomickej olympiády: Čítať viac
   • Za krásu slova 2021
   • 25. 3. 2021
   • 24. marcový deň sa v tomto školskom roku opäť niesol v znamení súťaže Za krásu slova, v ktorej si žiaci našej školy otestovali svoje znalosti zo slovenského jazyka a rétoriky. Celá súťaž sa niesla v príjemnej atmosfére a pozostávala z dvoch častí – písomnej a ústnej. Žiaci vypracovali test zo slovenského jazyka, v ústnej časti prezentovali svoje rečnícke prejavy. Aktivita prebehla online formou . Prvé 3 najcennejšie miesta si vybojovali žiačky:

   • Za krásu slova 2021: Čítať viac
   • Literárny kvíz
   • 11. 3. 2021
   • V súvislosti s marcom mesiacom kníh a blížiacimi sa maturitami sme sa rozhodli žiakom 4. ročníka pripraviť literárny kvíz, kde si mohli preveriť svoje vedomosti z oblasti literárnej vedy a teórie.

    Aktivita prebehla v stredu (10.3.2021) online formou prostredníctvom edupage. Súťaž bola vyrovnaná a prvé 3 najcennejšie miesta si vybojovali žiačky Annamária Pavlišinová (1. miesto), Alexandra Najmanová (2. miesto) a Viktória Kaliničová (3. miesto).

   • Literárny kvíz: Čítať viac
   • Medzinárodný deň žien
   • 8. 3. 2021
   • Dnes si pripomíname medzinárodný deň žien, každoročne pripadajúci na 8. marec

    Medzinárodný deň žien je medzinárodne uznávaný sviatok OSN k výročiu štrajku newyorských krajčírok, ktoré bojovali za lepšie pracovné podmienky.

    Nezabudnime dnes na žiadnu ženu. Krásny sviatok MDŽ

   • Medzinárodný deň žien: Čítať viac
 • Pre rodičov a študentov

  Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
   • "Humánny prístup a kvalita flexibilného vzdelávania je základom úspešného uplatnenia absolventov a mali by dominovať v každodennom živote školy."
   • Škola ELBA
 • Partneri

  • Súkromná stredná športová škola ELBA
  • Súkromná materská škola Elba
  • Súkromná škola v prírode Elba
  • Súkromná základná umelecká škola ELBA
  • Súkromné centrum voľného času ELBA
  • EL Park
  • Súkromná spojená škola European English School
  • ŠK Slovan Solivar
  • Tlačiareň a reklama
  • Ekoprim
  • Strata 3D softvér obalového dizajnu