• Vitajte na stránke Súkromnej strednej odbornej školy ELBA Prešov

   • Súkromná stredná odborná škola ELBA Prešov si stanovila za strategický cieľ dôstojne držať krok so štátnymi školami v okrese i v regióne s dlhoročnou tradíciou. Škola sa usiluje dosiahnuť v odborných kruhoch i v odbornej verejnosti naďalej stúpajúcu tendenciu v budovaní a upevňovaní „dobrého mena školy“. Na týchto úspechoch chce škola stavať svoj ďalší kredit, aby sa stala žiadanou pri voľbe netradičných a perspektívnych študijných odborov pre žiakov ZŠ i študentov.
 • Prečo si zvoliť nás ?

  Uplatnenie našich absolventov je a bude stálym cieľom a stredobodom nášho snaženia. Svoje miesto a pocit sebarealizácie u nás nachádzajú aj žiaci so zdravotným postihnutím, ktorých prospech pri individuálnom prístupe sa ničím nelíši od ostatných žiakov. Škola má ambíciu byť veľmi dobrou školou. Dominantným úsilím v našom odbornom vzdelávaní je úzky a permanentný kontakt s odbornou praxou. V tom chceme aj naďalej pokračovať, lebo odborný rast a vzdelávanie našich študentov nemôže byť izolované od reálnej praxe hlavne dnes.
   • Maturitné študijné odbory
   • denná a externá forma štúdia
   • Pomaturitné štúdium
   • denná a externá forma štúdia
   • Učebné odbory - trojročné
   • ukončené výučným listom
   • Učebné odbory - dvojročné
   • zvlášť upravené učebné osnovy
 • Novinky

  Zistite, čo je nové na našej škole
   • Súťaž Interbeauty
   • 2. 11. 2022
   • Výsledok práce našej študentky Daniely Švorcovej (II.K) na súťaži Interbeauty v Bratislave. Téma Benátky-facepaoting. Modelka Liliana Luchyn (I.K)

   • Súťaž Interbeauty: Čítať viac
   • Halloweensky program vo Varhaňovciach
   • 31. 10. 2022
   • Sychravý štvrtok pred jesennými prázdninami si kolektív učiteľov a žiakov EP Varhaňovce spríjemnil tvorivými aktivitami v duchu Halloweenu. Žiakov najviac nadchli aktivity ako tvorba masiek, maľovanie balónov a výzva „Odfoť sa v maske!“. Diskutovali sme nielen o strašidlách, tekviciach a duchoch, ale aj o tradičnom slávení prichádzajúceho Sviatku všetkých svätých.

   • Halloweensky program vo Varhaňovciach: Čítať viac
   • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry na elokovaných pracoviskách
   • 27. 10. 2022
   • V dňoch 24.10. a 26.10. 2022 sa na EP v Terni a Varhaňovciach uskutočnila olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry.

    Pozostávala z písomnej a ústnej časti. Žiaci si preverili svoje vedomosti v gramatike, slovných druhoch a vetných členoch.

    EP Terňa :

    1. Vanesa Makulová

    2. František Giňa

    3. Simona Ferková

   • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry na elokovaných pracoviskách: Čítať viac
   • Imatrikulácia EP Humenné
   • 26. 10. 2022
   • V piatok, 21.10. 2022, sa v nových priestoroch na Elokovanom pracovisku v Humennom za účasti pána zriaďovateľa Ing. Emila Blichu, pani riaditeľky Mgr. Romany Birošovej, MBA a pani zástupkyne Mgr. Kariny Kováčovej uskutočnila imatrikulácia prvákov. Žiaci 1.HA zložili slávnostný sľub a dostali certifikáty Elbákov. Za všetkých prvákov sa prítomným prihovorila žiačka Viktória Telváková. Slova sa ujali i pán zriaďovateľ a pani riaditeľka.

   • Imatrikulácia EP Humenné: Čítať viac
   • Imatrikulácia prvákov
   • 24. 10. 2022
   • Aj tento rok sme sa stali svedkami slávnostnej imatrikulácie. V našom Cechu elbákov sme privítali nových prvákov. Žiaci I.K zložili slávnostný sľub, prihovorila sa k nim aj p. riaditeľka Mgr. Romana Birošová, MBA a popriala im veľa šťastia. Imatrikulácia bola obohatená aj krátkym programom, ktorý si pre nás pripravili naši nováčikovia pod vedením svojej triednej učiteľky p. Ing. Marcely Gašparovičovej. Ako prví sa nám predstavili žiaci Benjamín Karaffa, Maroš Kancír a Bystrík Pecuch svojou spoločnou básňou. Zaujímavým vstupom bola aj ukážka karate, ktorú predviedli žiaci Marko Kašprišin a Dávid Jakub Katrenič. Posledným číslom programu bola pieseň v podaní Diany Kryvomaz, ktorú venovala práve našim novým prvákom. Žiaci I.K potvrdili, že sú skutočnými elbákmi.

   • Imatrikulácia prvákov: Čítať viac
   • V rámci krúžku SJL sme navštívili vyhliadkovú vežu
   • 20. 10. 2022
   • „Videli sme nové miesto v Prešove, nádherný výhľad a mali sme aj krásne posedenie. Urobili sme si veľa fotiek a porozprávali sa“. Maroš Kancír

    „Výhľad bol úžasný, dovideli sme veľmi ďaleko. Sme veľmi radi, že sme mohli niečo také vidieť, ceníme si túto prechádzku. V Ukrajine sme nič také nezažili. Emma Shershun

   • V rámci krúžku SJL sme navštívili vyhliadkovú vežu: Čítať viac
   • Deň zdravej výživy
   • 14. 10. 2022
   • Aj na EP v Terni sme si tento školský rok pripomenuli Deň zdravej výživy. Vieme, že výživa je významným faktorom životného štýlu, ktorý ovplyvňuje naše zdravie. Úvodné slovo mala p. zástupkyňa Ing. Marcela Hadviždžáková, potom nasledovala prezentácia venovaná zdravej výžive, životnému štýlu a pohybu. Celá aktivita bola obohatená zaujímavou diskusiou učiteľov a žiakov.

   • Deň zdravej výživy: Čítať viac
   • Deň učiteľov
   • 12. 10. 2022
   • Dňa 7.10.2022 sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie pracovníkov škôl Elba v rámci Dňa učiteľov, ktorý je tradičnou a veľmi obľúbenou akciou našich škôl. Za SSOŠ Elba boli za pedagogickú činnosť ocenení zamestnanci PaedDr. Eva Lange, PhD., Mgr. Radka Mikolajová, MBA, PaedDr. Martin Gala, MBA, JUDr. Viera Blichová. Pracovné uznanie bolo udelené Lyubov Juščáková, Bc.Petrovi Gáborovi a Manažérske ocenenie získala Dana Ongradyová. Pri príležitosti svojho okrúhleho jubilea sme nezabudli ani na Janku Haščinovú.

   • Deň učiteľov: Čítať viac
   • Súťaž Junior Fitness Challenge
   • 3. 10. 2022
   • V sobotu 1.10.2022 sa v Just Gym Prešov konala súťaž Junior Fitness Challenge. Súťaže sa mohli zúčastniť dievčatá a chlapci zo stredných škôl v Prešove. Študenti súťažili v disciplínach ako zhyby na hrazde, vypady s činkou, tricepsove zhyby na bradlách, angličaky so záťažou, sed ľahy a výskoky na box. Každý cvik vykonávali 2 minuty na maximálny počet opakovaní. Na konci sa sčítali jednotlivé počty a určili sa víťazi súťaže. Našu školu v tejto nie ľahkej súťaži reprezentoval Benjamin Karaffa z I.T. Po sčítaní všetkých bodov obsadil krásne 3.miesto. Gratulujeme mu k úspechu a veríme, že v dalších kolách tejto súťaže sa zapojí viac našich žiakov.

   • Súťaž Junior Fitness Challenge: Čítať viac
   • Výberové konanie
   • 27. 9. 2022
   • EURÓPSKA VZDELÁVACIA AGENTÚRA ELBA, n.o.Solivarská 28, 080 05 Prešov

    v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

   • Výberové konanie : Čítať viac
   • Zbierka Biela pastelka
   • 27. 9. 2022
   • Dňa 23.9.2022 bola vyhlásená zbierka ,,Biela pastelka ". Žiačky 2.K triedy SSOŠ ELBA Diana Kryvomaz a Soňa Janíčková sa zapojili do tejto zbierky v uliciach Prešova a oslovili dobrovoľných darcov. Táto akcia bola organizovaná pod záštitou Študentského parlamentu.

   • Zbierka Biela pastelka: Čítať viac
   • Návšteva knižnice
   • 21. 9. 2022
   • Dňa 20.septembra 2022 sme spolu so žiakmi I.K triedy navštívili Krajskú knižnicu P. O. Hviezdoslava v Prešove. Privítali nás a vysvetlili systém organizácie celej knižnice. Niektoré knihy sme si mohli aj pozrieť. Naši prváci si vypočuli všetky informácie o knižnici, jej službách, ktoré poskytuje, ale aj pripravovaných podujatiach a rôznych iných aktivitách. Z knižnice sme odchádzali spokojní a obohatení o nové vedomosti.

   • Návšteva knižnice: Čítať viac
   • Účelové cvičenie
   • 20. 9. 2022
   • Dňa 16.9.2022 (piatok) sa uskutočnilo účelové cvičenie SSOŠ ELBA, ktorého sa zúčastnili žiaci našej školy a vybraní pedagógovia. Účelové cvičenie sa konalo v blízkosti múzea, v lokalite Solivar. Žiaci absolvovali školenia na jednotlivých stanovištiach v topografii, zdravovede, civilnej obrane a tiež absolvovali hod maketou granátu na cieľ. Po absolvovaní týchto školení zodpovední učitelia vyhodnotili prácu a správanie žiakov na jednotlivých stanovištiach. Okrem hlavného cieľa účelového cvičenia – zvýšiť si svoju fyzickú zdatnosť a prehĺbiť vedomosti z vyššie menovaných oblastí – si účastníci účelového cvičenia aj prehĺbili priateľské vzťahy so svojimi kamarátmi. Účelové cvičenie bolo ukončené v poludňajších hodinách v dobrej atmosfére pred nákupným strediskom Opál.

   • Účelové cvičenie: Čítať viac
   • Slávnostné otvorenie nového školského roka 2022/2023
   • 5. 9. 2022
   • Nový školský rok 2022/2023 sme privítali všetci spoločne na Nádvorí úspechov areálu SSOŠ Elba. Srdečne vítame všetkých žiakov školy, zvlášť žiakov prvých ročníkov. Všetkým želáme úspešný nový školský rok plný pohody a optimizmu.

   • Slávnostné otvorenie nového školského roka 2022/2023: Čítať viac
   • Ukončenie školského roka
   • 1. 7. 2022
   • Včera sme spoločne so SSŠŠ ukončili školský rok 2021/2022. Tento rok sme skoro celý strávili v škole, žiaci mali plnohodnotné vyučovanie, odmaturovali sme a odnášame si krásne zážitky zo školských akcií aj z koncoročných výletov. Na Nádvorí úspechov sme ocenili našich najúspešnejších žiakov. Prajeme Vám pekné letné prázdniny.

   • Ukončenie školského roka : Čítať viac
   • Tanečné talenty z elokovaného pracoviska Súkromnej SOŠ Elba v Terni
   • 24. 6. 2022
   • V júni v elokovanom pracovisku v Terni vystúpila tanečná skupina Fitdance, ktorá má každodenné tréningy v komunitnom centre v Malom Slivníku pod vedením tanečnej lektorky, pôvodom z Čiech, pani Kataríny Giňovej.

    Majú spolu nacvičených už 40 choreografií – skupinové moderné i cigánske tance, párové spoločenské štandardné i latinskoamerické tance.

   • Tanečné talenty z elokovaného pracoviska Súkromnej SOŠ Elba v Terni: Čítať viac
   • Kozmetická súťaž
   • 15. 6. 2022
   • Dňa 10.6.2022 sa v Kežmarku uskutočnil 8. ročník Festivalu študentského remesla, na ktorom sa zúčastnili aj žiačky našej školy odboru KaV - Daniela Švorcová a modelka Soňa Janíčková. Vo veľkej konkurencii získali veľmi pekné 2.miesto, k čomu im srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

   • Kozmetická súťaž: Čítať viac
 • Pre rodičov a študentov

  Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
   • "Humánny prístup a kvalita flexibilného vzdelávania je základom úspešného uplatnenia absolventov a mali by dominovať v každodennom živote školy."
   • Škola ELBA
 • Partneri

  • Súkromná stredná športová škola ELBA
  • Súkromná materská škola Elba
  • Súkromná škola v prírode Elba
  • Súkromná základná umelecká škola ELBA
  • Súkromné centrum voľného času ELBA
  • EL Park
  • Súkromná spojená škola European English School
  • ŠK Slovan Solivar
  • Tlačiareň a reklama
  • Ekoprim
  • Strata 3D softvér obalového dizajnu