• Klasifikačné porady

    ¼ porada – 12. november 2019

    ½ porada – 28. január 2020

    ¾ porada – 16. apríla 2020

    2/2 porada konč. Roč. USOV – 14. máj 2020

    2/2 porada konč. Roč. SOV – 8. jún 2020

    2/2 porada – 23. júna 2020


    Triedne aktívy

    TA I.                                                                                                                                          
    15. novembra 2018

    TA II.                                                                                                                                        
    25. apríla 2019

    Záverečné skúšky    
                                                                                                   
    17. - 19. júna 2019