• Klasifikačné porady

    ¼ klasifikačná porada – 15. november 2022

    ½ klasifikačná porada – 24. január 2023

    ¾ klasifikačná porada – 18. apríla 2023

    2/2 porada konč. Roč. USOV – 18. máj 2023

    2/2 porada konč. Roč. SOV – 8. jún 2023

    2/2 porada – 23. júna 2023


    Triedne aktívy

    TA I.                                                                                                                                          
    18. novembra 2022

    TA II.                                                                                                                                        
    20. apríla 2023

    Záverečné skúšky    
                                                                                                   
    15. - 16. júna 2023