• Súkromné odborné učilište – ELBA

    Záhradnícka 83/19

    082 32 Svinia

     

    E-mail: skola@skolaelba.sk 

    Riaditeľ: Mgr. Romana Birošová 

    Zástupca: Mgr. Karina Kováčová