Vedenie a zamestnanci školy

   • Vedenie školy

    Birošová Romana, Mgr.
    Riaditeľka
    Vedúca MÚ ODP

    Blicha Emil, Ing.
    Zriaďovateľ školy  

    Pedagogickí zamestnanci školy

    Bruzda Rastislav, JUDr., Mgr

    Čarnogurská Katarína, Mgr.
    MOV VYK-RUT
    Triednictvo: III.OA

    Gala Martin, PaedDr., Ing., MBA
    Učiteľ VVP
    Triednictvo: II.OA

    Hadviždžáková Marcela, Ing.
    Učiteľka ODP STV-STP
    Vedúca PK STV-STP

    Kováčová Karina, Mgr.
    Zástupkyňa riaditeľky školy

    Miklošová Emília, Bc.
    MOV VYK-RUT, vedúca PK

    Pecúch Vladimír

    Vrabeľ Maroš, Ing.
    Učiteľ ODP STV-STP
    Triednictvo: I.OA

    Marcela Tomková, Mgr.
    Učiteľ MOV VYK-RUT

    Nepeagogickí zamestnanci školy

    Macejová Denisa           
    Personálna a mzdová manažérka

    Dlugošová Mariana, Bc.
    Sociálna pracovníčka