Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 202010/PR/04 Zariadenie a vybavenie pre realizáciu mimoškolskej činnosti a pedagogických klubov s výstupmi 14 616.00 s DPH ITMS2014+ kód projektu 312011ADL9 23.10.2020 PcProfi, s.r.o. SSOŠ - ELBA Romana Birošová riaditeľka 27.10.2020