Novinky

     • Súťaž Interbeauty

     • Výsledok práce našej študentky Daniely Švorcovej (II.K) na súťaži Interbeauty v Bratislave. Téma Benátky-facepaoting. Modelka Liliana Luchyn (I.K) 

     • Halloweensky program vo Varhaňovciach

     • Sychravý štvrtok pred jesennými prázdninami si kolektív učiteľov a žiakov EP Varhaňovce spríjemnil tvorivými aktivitami v duchu Halloweenu. Žiakov najviac nadchli aktivity ako tvorba masiek, maľovanie balónov a výzva „Odfoť sa v maske!“. Diskutovali sme nielen o strašidlách, tekviciach a duchoch, ale aj o tradičnom slávení prichádzajúceho Sviatku všetkých svätých.

      Kolektív učiteľov EP Varhaňovce

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry na elokovaných pracoviskách

     • V dňoch 24.10. a 26.10. 2022 sa na EP v Terni a Varhaňovciach uskutočnila olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry.

      Pozostávala z písomnej a ústnej časti. Žiaci si preverili svoje vedomosti v gramatike, slovných druhoch a vetných členoch.

       

      EP Terňa :

      1. Vanesa Makulová

      2. František Giňa

      3. Simona Ferková

       

      EP Varhaňovce:

      1. Anastázia Gáborová

      2. Lenka Balogová

      3. Kristián Balog

       

      Všetkým účastníkom olympiády srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

       

      Kolektív učiteľov EP Terňa a Varhaňovce

     • Imatrikulácia EP Humenné

     • V piatok, 21.10. 2022, sa v nových priestoroch na Elokovanom pracovisku v Humennom za účasti pána zriaďovateľa Ing. Emila Blichu, pani riaditeľky Mgr. Romany Birošovej, MBA a pani zástupkyne Mgr. Kariny Kováčovej uskutočnila imatrikulácia prvákov. Žiaci 1.HA zložili slávnostný sľub a dostali certifikáty Elbákov. Za všetkých prvákov sa prítomným prihovorila žiačka Viktória Telváková. Slova sa ujali i pán zriaďovateľ a pani riaditeľka. 

      Dúfame, že sa noví prváci budú na našej škole cítiť ako doma, a v ďalšom štúdiu im prajeme všetko dobré. 

     • Imatrikulácia prvákov

     • Aj tento rok sme sa stali svedkami slávnostnej imatrikulácie. V našom Cechu elbákov sme privítali nových prvákov. Žiaci I.K zložili slávnostný sľub, prihovorila sa k nim aj p. riaditeľka Mgr. Romana Birošová, MBA a popriala im veľa šťastia. Imatrikulácia bola obohatená aj krátkym programom, ktorý si pre nás pripravili naši nováčikovia pod vedením svojej triednej učiteľky p. Ing. Marcely Gašparovičovej. Ako prví sa nám predstavili žiaci Benjamín Karaffa, Maroš Kancír a Bystrík Pecuch svojou spoločnou básňou. Zaujímavým vstupom bola aj ukážka karate, ktorú predviedli žiaci Marko Kašprišin a Dávid Jakub Katrenič. Posledným číslom programu bola pieseň v podaní Diany Kryvomaz, ktorú venovala práve našim novým prvákom. Žiaci I.K potvrdili, že sú skutočnými elbákmi.

      Celým programom nás moderátorsky sprevádzali Diana Kryvomaz a Soňa Janíčková.

      Imatrikulácia bola vydarenou akciou a prajeme všetkým prvákom veľa síl, elánu a radosti v ďalšom štúdiu na našej škole.

     • V rámci krúžku SJL sme navštívili vyhliadkovú vežu

     • „Videli sme nové miesto v Prešove, nádherný výhľad a mali sme aj krásne posedenie. Urobili sme si veľa fotiek a porozprávali sa“. Maroš Kancír

      „Výhľad bol úžasný, dovideli sme veľmi ďaleko. Sme veľmi radi, že sme mohli niečo také vidieť, ceníme si túto prechádzku. V Ukrajine sme nič také nezažili. Emma Shershun

      Yevheniia Lakatosh

     • Deň zdravej výživy

     • Aj na EP v Terni sme si tento školský rok pripomenuli Deň zdravej výživy. Vieme, že výživa je významným faktorom životného štýlu, ktorý ovplyvňuje naše zdravie. Úvodné slovo mala p. zástupkyňa Ing. Marcela Hadviždžáková, potom nasledovala prezentácia venovaná zdravej výžive, životnému štýlu a pohybu. Celá aktivita bola obohatená zaujímavou diskusiou učiteľov a žiakov.

      Kolektív EP Terňa

     • Deň učiteľov

     • Dňa 7.10.2022 sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie pracovníkov škôl Elba v rámci Dňa učiteľov, ktorý je tradičnou a veľmi obľúbenou akciou našich škôl. Za SSOŠ Elba boli za pedagogickú činnosť ocenení zamestnanci PaedDr. Eva Lange, PhD., Mgr. Radka Mikolajová, MBA, PaedDr. Martin Gala, MBA, JUDr. Viera Blichová. Pracovné uznanie bolo udelené Lyubov Juščáková, Bc.Petrovi Gáborovi a Manažérske ocenenie získala Dana Ongradyová. Pri príležitosti svojho okrúhleho jubilea sme nezabudli ani na Janku Haščinovú.

      Táto slávnostná udalosť bola obohatená aj sprievodným programom, v rámci ktorého vystúpili žiaci našej ZUŠ, hudobným číslom prispela do programu aj zamestnankyňa ZUŠ slečna Humeňanská. Výborný spevácky výkon predviedli aj mužskí zamestnanci našich škôl, za ktorý zožali veľký úspech.

      Celý večer sa niesol v znamení dobrej nálady a tanca do neskorých večerných hodín.

     • Súťaž Junior Fitness Challenge

     • V sobotu 1.10.2022 sa v Just Gym Prešov konala súťaž Junior Fitness Challenge. Súťaže sa mohli zúčastniť dievčatá a chlapci zo stredných škôl v Prešove. Študenti súťažili v disciplínach ako zhyby na hrazde, vypady s činkou, tricepsove zhyby na bradlách, angličaky so záťažou, sed ľahy a výskoky na box. Každý cvik vykonávali 2 minuty na maximálny počet opakovaní. Na konci sa sčítali jednotlivé počty a určili sa víťazi súťaže. Našu školu v tejto nie ľahkej súťaži reprezentoval Benjamin Karaffa z I.T. Po sčítaní všetkých bodov obsadil krásne 3.miesto. Gratulujeme mu k úspechu a veríme, že v dalších kolách tejto súťaže sa zapojí viac našich žiakov.

     • Výberové konanie

     • EURÓPSKA VZDELÁVACIA AGENTÚRA ELBA, n.o.Solivarská 28, 080 05 Prešov

      v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

       

                                                                                  vyhlasuje

                                                      výberové konanie na obsadenie funkcie

                                                                                 riaditeľa/ky

                  Súkromnej spojenej školy European English School, Solivarská 28, Prešov,

      s organizačnými zložkami:  Súkromná základná škola  a  Súkromné bilingválne gymnázium.

       

      Viac informácií v odkaze

     • Zbierka Biela pastelka

     • Dňa 23.9.2022 bola vyhlásená zbierka ,,Biela pastelka ". Žiačky 2.K triedy SSOŠ ELBA Diana Kryvomaz a Soňa Janíčková sa zapojili do tejto zbierky v uliciach Prešova a oslovili dobrovoľných darcov. Táto akcia bola organizovaná pod záštitou Študentského parlamentu.

     • Návšteva knižnice

     • Dňa 20.septembra 2022 sme spolu so žiakmi I.K triedy navštívili Krajskú knižnicu P. O. Hviezdoslava v Prešove. Privítali nás a vysvetlili systém organizácie celej knižnice. Niektoré knihy sme si mohli aj pozrieť. Naši prváci si vypočuli všetky informácie o knižnici, jej službách, ktoré poskytuje, ale aj pripravovaných podujatiach a rôznych iných aktivitách. Z knižnice sme odchádzali spokojní a obohatení o nové vedomosti.

       

      PhDr. Andrea Marušinová

      Mgr. Miroslava Ozoroczy

     • Účelové cvičenie

     •  

      Dňa 16.9.2022 (piatok) sa uskutočnilo účelové cvičenie SSOŠ ELBA, ktorého sa zúčastnili žiaci našej školy a vybraní pedagógovia. Účelové cvičenie sa konalo v blízkosti múzea, v lokalite Solivar. Žiaci absolvovali školenia na jednotlivých stanovištiach v topografii, zdravovede, civilnej obrane a tiež absolvovali hod maketou granátu na cieľ. Po absolvovaní týchto školení zodpovední učitelia vyhodnotili prácu a správanie žiakov na jednotlivých stanovištiach. Okrem hlavného cieľa účelového cvičenia – zvýšiť si svoju fyzickú zdatnosť a prehĺbiť vedomosti z vyššie menovaných oblastí – si účastníci účelového cvičenia aj prehĺbili priateľské vzťahy so svojimi kamarátmi. Účelové cvičenie bolo ukončené v poludňajších hodinách v  dobrej atmosfére pred nákupným strediskom Opál.  

     • Slávnostné otvorenie nového školského roka 2022/2023

     • Nový školský rok 2022/2023 sme privítali všetci spoločne na Nádvorí úspechov areálu SSOŠ Elba. Srdečne vítame všetkých žiakov školy, zvlášť žiakov prvých ročníkov. Všetkým želáme úspešný nový školský rok plný pohody a optimizmu.

     • Ukončenie školského roka

     • Včera sme spoločne so SSŠŠ ukončili školský rok 2021/2022. Tento rok sme skoro celý strávili v škole, žiaci mali plnohodnotné vyučovanie, odmaturovali sme a odnášame si krásne zážitky zo školských akcií aj z koncoročných výletov. Na Nádvorí úspechov sme ocenili našich najúspešnejších žiakov. Prajeme Vám pekné letné prázdniny.

     • Tanečné talenty z elokovaného pracoviska Súkromnej SOŠ Elba v Terni

     • V júni v elokovanom pracovisku v Terni vystúpila tanečná skupina Fitdance, ktorá má každodenné tréningy v komunitnom centre v Malom Slivníku pod vedením tanečnej lektorky, pôvodom z Čiech, pani Kataríny Giňovej.

      Majú spolu nacvičených už 40 choreografií – skupinové moderné i cigánske tance, párové spoločenské štandardné i latinskoamerické tance.

      Zvlášť tanečník František Giňa z 1. ročníka žije pre tanec dňom a nocou a jeho talent, hudobné a pohybové cítenie je očividné, priam strhujúce. Jeho tanečnou partnerkou je ďalšia tanečná nadšenkyňa Mária Giňová. Obaja sú študentmi školy v Terni. Medzi členmi tanečnej skupiny sú i naši budúci študenti.

      Naši milovníci tanca túžia vystupovať, preto sme opätovne nadviazali spoluprácu s Dokumentačno-informačným centrom rómskej kultúry v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove a požiadali sme ich o zorganizovanie vystúpenia tejto tanečnej skupiny vo vhodných priestoroch s publikom, ktoré si ocení ich talent, úsilie a zápal.

      Zároveň sme kontaktovali tanečné štúdio FRIMart, jeho zakladateľa, manažéra a tanečného lektora, pána Mgr. Dušana Frimera, ktorý po zhliadnutí videí potvrdil talent našich tanečníkov a pozval nás pozrieť sa na ich tréning. Koncom júna sme ich navštívili v priestoroch tejto tanečnej školy. Veríme, že nás v budúcnosti čakajú zaujímavé spoločné akcie.

       

      Mgr. et Mgr. Natália Prostredná

     • Kozmetická súťaž

     • Dňa 10.6.2022 sa v Kežmarku uskutočnil 8. ročník Festivalu študentského remesla, na  ktorom sa zúčastnili aj žiačky našej školy odboru KaV - Daniela Švorcová a modelka Soňa Janíčková. Vo veľkej konkurencii získali veľmi pekné 2.miesto, k čomu im srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.