Novinky

     • Stužková slávnosť

     • Ako by to bolo len včera, čo študenti 4.U triedy prvýkrát prekročili brány našej školy. Maturitný ročník sa im zdal vzdialený a obraz stužkovej slávnosti poznali prevažne z rozprávania. Ale ubehlo to veľmi rýchlo...

      Dňa 3. februára 2023 si to študenti plne uvedomili, nastupujúc pred svojich rodičov a učiteľov v Obradnej sieni Mestského úradu v Prešove. Hlavou im prebleskli okamihy strávené v školských laviciach aj mimo nich. Poďakovania a príhovory, ktoré odzneli, vtisli slzy do očí rodičov, pedagógov, ale aj žiakov.

      Do života si študenti odnesú dobre mienené rady, ktoré do svojich príhovorov zahrnul pán poslanec Rudolf Dupkala, zriaďovateľ školy - pán Ing. Emil Blicha, pani riaditeľka - Mgr. Romana Birošová, MBA a aj triedna učiteľka - Ing. Tatiana Šefčíková. Slová povzbudenia pre študentov a poďakovanie učiteľom v mene rodičov predniesol Ing. Juraj Luščák. Za žiakov sa úprimne poďakovali učiteľom aj rodičom Pavlo Fedorák a Simona Gešperová.

      Pripnuté zelené stužky sú symbolom nádeje a povzbudenia pred blížiacimi sa maturitami, a preto prajeme maturantom veľa chuti do učenia a úspešné zvládnutie maturitných skúšok.

     • Študenti TIS súťažili v krajskom kole ekonomickej olympiády

     • Študenti IV. U a III. T odboru technicko-informatické služby v elektrotechnike sa zapojili do ekonomickej olympiády, ktorú organizuje Inštitút ekonomických a spoločenských analýz. Zo školského kola do krajského kola postúpili študenti Branislav Bednár, Zoe Sarossyová a Martin Bačenko.

      Krajské kolo sa uskutočnilo 27. januára 2023 V Prešove na Prešovskej univerzite – fakulte manažmentu, ktoré otvoril dekan fakulty Róbert Štefko a Monika Budzák, riaditeľka Ekonomickej olympiády INESS. Študenti boli testovaní na základe písomného testu, ktorý sa skladal z uzavretých a otvorených otázok z ekonomických tém a financií.

      Na vyhodnotenie krajských kôl na celom Slovensku si študenti musia počkať do 3. apríla 2023.

       

      Ďakujeme im za reprezentáciu školy.

     • Vyhodnotenie fotografickej súťaže

     • V rámci krúžku slovenského jazyka a literatúry sa žiaci ešte v decembri zúčastnili výletu vo Vysokých Tatrách. Zároveň sa zapojili do fotografickej súťaže v dvoch kategóriách: Krása Tatier a Tatranskí ľudia. V kategórii Krása Tatier obsadil 1. miesto Bystrík Pecuch a v kategórii Tatranskí ľudia si 1. miesto vybojovala Yevheniia Lakatosh. Ďakujeme všetkým žiakom za krásne a zaujímavé fotografie, tiež aj odbornej porote pod vedením p. Ing. Juraja Olejníka za posúdenie a vyhodnotenie celej súťaže.

     • Vianočné reminiscencie

     • V tomto predvianočnom čase dňa 22. decembra o 9.00 hod. sa žiaci a učitelia SSOŠ ELBA stretli na Vianočných reminiscenciách 2022, aby si pripomenuli zvyky a tradície nášho regiónu. Každá trieda využila svoje talenty a pripravila krátky program. Prítomným sa tiež prihovorila pani zástupkyňa Mgr. Karina Kováčová a aj p. riaditeľka Mgr. Romana Birošová, MBA, ktorá zároveň vyhodnotila súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu. Porotu najviac oslovila výzdoba IV.U triedy pod vedením Ing. Tatiany Ševčíkovej. Na záver sme si všetci zaspievali koledu Tichá noc.

     • Štvrtá zlatá adventná nedeľa elbákov v Salzburgu

     • Počas štvrtého adventného víkendu sa zamestnanci škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Ing. Emila Blichu – ELBA a EVA zúčastnili spolu s rodinnými príslušníkmi a priateľmi krásneho a nezabudnuteľného výletu v kolíske „hymny Vianoc“ Tichá noc... Málokto vie, že práve v blízkosti Salzburgu po prvý raz zaznela koleda Tichá noc, ktorú tu aj napísali. Bez koledy Tichá noc si Vianoce ani nevieme predstaviť. Patrí k nim.

      Mesto Salzburg na západe Rakúska, ktorý susedí už s Nemeckom, je skvelým miestom na vychutnávanie si vianočnej atmosféry a na návštevu vianočných trhov. Celkom 56 pasažierov si prezrelo vianočné trhy na viacerých námestiach a námestíčkach. Salzburské trhy patria medzi najstaršie trhy, sú známe už od 15. storočia. Romantické stánky s lákavými maškrtami a nápady na predvianočné darčeky dokresľujú čarovnú atmosféru. Neodolali sme a ochutnali sme miestne tradičné lahôdky a dobroty, zohriali sme sa aj teplým punčom alebo vareným vínom.

      Druhý deň, zlatá adventná nedeľa bola vyhradená na prehliadku historickej časti mesta, a to za asistencie jasných slnečných lúčov. Dopoludnia sme navštívili Salzburskú katedrálu, Rezidenčné námestie, pevnosť Hohensalzburg a prezreli sme si Mozartov rodný dom. Veľmi nás zaujal aj Mirabell Palace so svojimi zasneženými záhradami a architektúrou. Na pevnosť sme sa vyviezli zubačkou. Počasie nám prialo a umožnilo zvečniť city, pocity a emócie aj do podoby fotografií. Ponúkol sa nám prekrásny 360 stupňový výhľad na historické mesto a jeho celé okolie.

      Ďakujeme za ďalší nezabudnuteľný predvianočný zážitok.

       

      Účastníci zájazdu ELBA Tour

     • Výlet na Štrbské Pleso

     • V sobotu sme v rámci krúžku slovenského jazyka prežili veľmi pekný deň na Štrbskom Plese. Ukrajinci, ktorí po prvýkrát v živote spoznali Tatry, boli očarení krásnou prírodou. Cesta vlakom bola príjemná a veselá, najviac sa im páčila cesta ozubnicovou železnicou. Vysvetlila som im, ako funguje systém prepravy, prečo sú kolieska ozubené a od toho odvodený aj názov vlaku – zubačka. Nezabudli sme ani na pamätník spisovateľky Maše Haľamovej, ktorej život a tvorba je úzko spätá práve s týmto miestom. Deti sa vyšantili na čerstvom snehu, postavili aj snehuliaka Elby a uprostred tatranskej prírody sme si spoločne zaspievali aj veselú vianočnú pieseň. Počas prechádzky som vyhlásila súťaž o najkrajšiu tatranskú fotku, ktorá pozostáva z dvoch kategórií ( Tatranskí ľudia a Krása Tatier). Verím, že sa nám dostanú do rúk pekné a zaujímavé fotografie, ktoré budú osobitne posúdené a vyhodnotené odbornou porotou pod vedením skúseného fotografa – p. Ing. Juraja Olejníka.

      Cesta domov nám ubehla veľmi rýchlo. Stihli sme aj výborný obed v reštaurácii Lenka, ktorá je vychýrená nielen dobrou cenou, ale aj výberom chutných jedál. Vo vlaku sme si trocha oddýchli, niektorí si počas cesty aj pospali. Výlet bol z pohľadu detí mimoriadne vydarený, s príjemnými zážitkami sme sa tak mohli vrátiť domov.

       

      PhDr. Andrea Marušinová

     • 1. adventné čítanie

     • K Vianociam neodmysliteľne patria zvyky a obyčaje. Na našej škole je adventné obdobie úzko prepojené s adventnými čítaniami. V nedeľu sme zapálili 1. adventnú sviečku a symbolicky sme tak urobili aj v škole. So žiakmi II.K sme sa porozprávali o symbolike tohto času, magických dňoch a tradičnom slávení najkrajších sviatkov roka v jednotlivých rodinách.

     • Olympiáda z anglického jazyka – EP Varhaňovce

     • Dňa 11. 11. 2022 sa na pôde EP Varhaňovce uskutočnila olympiáda z anglického jazyka. Žiaci si otestovali svoje vedomosti v písomnej časti a tí najšikovnejší sa prebojovali do ústnej časti. Rozhodovanie bolo veľmi náročné, o čom svedčia aj dve prvé miesta. Ďakujeme všetkým zúčastneným a blahoželáme víťazkám!

      1. miesto – Lenka Balogová (I.VA), Nela Žigová (I.VA)

     • Olympiáda ľudských práv

     • V súvislosti s Dňom boja za slobodu a demokraciu, ktorý si pripomíname 17. novembra, sa na pôde našej školy uskutočnila olympiáda ľudských práv. Žiaci prvého až štvrtého ročníka si testovou formou vyskúšali odpovedať na otázky týkajúce sa tolerancie, ľudských práv a fungovania Európskeho parlamentu. Uvažovali nad pojmom demokracia, čo pre nich toto slovo znamená a aký význam má v dnešnej dobe. Ďakujeme všetkým zúčastneným a blahoželáme víťazom!

      Umiestnenie:

      1. miesto: Bystrík Pecuch (I.K)

      2. miesto: Mária Horváthová (I.K)

      3. miesto: Pavol Potočňák (III.T)

     • Ocenenie Biela pastelka

     • Koncom septembra sa uskutočnila zbierka v rámci Únie Bielej pastelky pre nevidiacich a slabozrakých, kde naše žiačky Soňa Janíčková a Diana Kryvomaz vyzbierali najviac finančných prostriedkov. Spolu s našou školou boli ocenené aj Stredná odborná škola služieb  v Prešove a Gymnázium bl. biskupa Gojdiča v Prešove.

       

     • Slávnostná imatrikulácia EP Varhaňovce

     • Žiaci I.V a I.VA dňa 10. 11. 2022 slávnostne vstúpili do Cechu elbákov, zložili sľub a dostali certifikáty. Imatrikulácia prebehla v priestoroch EP Varhaňovce za prítomnosti žiakov, pedagógov, pani zástupkyne Mgr. Kariny Kováčovej a pani riaditeľky Mgr. Romany Birošovej, MBA, ktorá im vo svojom príhovore vyjadrila povzbudenie a motiváciu do ďalšieho štúdia na našej škole.

      Kolektív EP Varhaňovce

     • Olympiáda z ANJ

     • Dňa 9. 11. 2022 sa na elokovanom pracovisku v Terni konala olympiáda z anglického jazyka. Zúčastnili sa jej žiaci SSOŠ všetkých odborov, ktorí si mali možnosť overiť svoje vedomosti z angličtiny. Anglický jazyk je svetovým jazykom, ktorým môžeme komunikovať vo viacerých krajinách a preto je potrebné využiť možnosť vzdelávať sa v tomto jazyku čo najviac.

      Prví traja najlepší žiaci získali pekné ceny, poskytnuté sídlom školy. Boli to títo žiaci:

      1. miesto – Vanesa Makulová z I.NA/TAP

      2. miesto – Peter Marcin z II. NA/TAP

      3. miesto Peter Ferko z I. NA/MUR

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • Dňa 25.10.2022 sa uskutočnila olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry.

      Pozostávala z písomnej a ústnej časti. Žiaci si preverili svoje vedomosti v gramatike a literatúre.

      Najlepšie výsledky dosiahli : 1.Dávid Jakub Katrenič (II.K), 2.Zoe Šarossyová (III.T) a 3.Pavol Potočňák (III.T).

       

      Všetkým účastníkom olympiády srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

       

      PhDr. Andrea Marušinová

      Mgr. Miroslava Ozoroczy