• Škola sa snaží poskytovať široké možnosti v oblasti výberu najvhodnejšej formy vzdelávania tak, aby sme splnili požiadavky čo najväčšej skupine osôb usilujúcich o dosiahnutie príslušnej kvalifikácie vo vybranom odbore.

    Formy štúdia:

    • denné štúdium ÚSV
    • externé štúdium ÚSV
     • večerná forma štúdia
     • diaľková forma štúdia