• Kritéria na prijatie uchádzačov pre školský rok 2022/2023

    3-ročný učebný odbor s výučným listom:

    6475 H Technicko-administratívny pracovník - plánovaný počet 35

    3661 H Murár - plánovaný počet 12

    2-ročný učebný odbor:

    3161 F Praktická žena - plánovaný počet 8 

    3686 F Stavebná výroba - plánovaný počet 8