• Predseda           

    Miroslava Švorcová, IV.U 

     

    Pedagogický zamestnanec        

    Mgr. Karina Kováčová  

     

    Zástupcovia rodičov    

    Yaroslava Lopushanska, I.U

    Tatiana Šimoňáková, III.U

    Miroslava Švorcová, IV.U