• Predseda           

     

     

    Pedagogický zamestnanec        

    Mgr. Karina Kováčová  

     

    Zástupcovia rodičov    

    Mgr. Jana Sučková, II.U

    Yaroslava Lopushanska, III.U

    Zuzana Capová, IV.U