• Čo je ŽŠR a načo ju máme?

    Žiacka školská rada pri Súkromnej strednej odbornej škole – ELBA

    reprezentuje žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. 

    Základné úlohy členov žiackej školskej rady vyjadrujú sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,

    podieľajú sa na dodržiavaní školského poriadku, predkladajú riaditeľovi a vedeniu školy návrhy a stanoviská,

    na ktorých sa dohodli, organizujú vlastné aktivity podľa záujmu, schopností a možností študentov.

     

    Koordinátor ŽŠR                        

    Bc. Ľudmila Lendacká

     

    Predseda ŽŠR                

    Annamária Pavlišinová: IV.U

     

    Členovia ŽŠR

    IV.U Tomáš Marek

    IV.U Annamária Pavlišinová

    IV.U Erik Wielek

    IV.U Ivana Kandráčová

    III.U Jakub Čus

    III.U Dmytrii Babych

    II.U Alexander Rastislav Jurščák

    II.U Vasyl Bochek

    II.U Valéria Gondžúrová

     

    Predseda − je hlavný predstaviteľ a hovorca študentskej rady, zvoláva zhromaždenia, vedie stretnutia v duchu spravodlivosti

    a práva každého člena na vyjadrenie vlastného názoru, podpisuje všetky listy, správy atď. ktoré sú vydané ŽŠR,

    diskutuje s predstaviteľmi školy, zaisťuje, aby študentská rada bola vedená efektívne a zmysluplne,

    zároveň má na starosti styk s verejnosťou.

     

    Pedagóg − koordinátor v ŽŠR má nezastupiteľnú úlohu a vplyv na funkčnosť žiackej samosprávy. Predovšetkým uľahčuje komunikáciu žiakov

    s vedením školy, podporuje kreativitu žiakov a zjednocuje žiacky kolektív školy.

    Predpokladá sa, že sa prejavuje ako osobnosť, s vlastnosťami, ktoré sú prijateľné a rešpektované mladými ľuďmi,

    mal by byť dôveryhodný, kamarátsky, spoľahlivý, nekonfliktný a pod.

     

    ŠTATÚT ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY