• Čo je ŽŠR a načo ju máme?

    Žiacka školská rada pri Súkromnej strednej odbornej škole – ELBA

    reprezentuje žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. Pre školský rok 2018/2019 je jej členmi 11 žiakov.

    Základné úlohy členov žiackej školskej rady vyjadrujú sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,

    podieľajú sa na dodržiavaní školského poriadku, predkladajú riaditeľovi a vedeniu školy návrhy a stanoviská,

    na ktorých sa dohodli, organizujú vlastné aktivity podľa záujmu, schopností a možností študentov.

     

    Koordinátor ŽŠR                        

    Bc. Ľudmila Lendacká

     

    Predseda ŽŠR                

    Jakub Lejko: IV.U

     

    Členovia ŽŠR

    IV.U Natália Mitríková

    IV.U Zuzana Čajová

    III.U Bianka Lejková

    III.U Laura Nalevanková

    II.U Tomáš Marek

    II.U Annamária Pavlišinová

    II.U Erik Wielek

    II.U Ivana Kandráčová

    I.U Jakub Čus

    I.U Dmytrii Babych

     

    Predseda − je hlavný predstaviteľ a hovorca študentskej rady, zvoláva zhromaždenia, vedie stretnutia v duchu spravodlivosti

    a práva každého člena na vyjadrenie vlastného názoru, podpisuje všetky listy, správy atď. ktoré sú vydané ŽŠR,

    diskutuje s predstaviteľmi školy, zaisťuje, aby študentská rada bola vedená efektívne a zmysluplne,

    zároveň má na starosti styk s verejnosťou.

     

    Pedagóg − koordinátor v ŽŠR má nezastupiteľnú úlohu a vplyv na funkčnosť žiackej samosprávy. Predovšetkým uľahčuje komunikáciu žiakov

    s vedením školy, podporuje kreativitu žiakov a zjednocuje žiacky kolektív školy.

    Predpokladá sa, že sa prejavuje ako osobnosť, s vlastnosťami, ktoré sú prijateľné a rešpektované mladými ľuďmi,

    mal by byť dôveryhodný, kamarátsky, spoľahlivý, nekonfliktný a pod.

     

    ŠTATÚT ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY