• MÚ V-VP           

    Mgr. Karina Kováčová 

     

    OMS SVP           

    PhDr. Andrea Marušinová         

    SJL, ANJ, NEJ, RUJ, OBN, ETV, NAV

     

    OMS PVP           

    Mgr. Karina Kováčová  

    MAT, FYZ, CHE, TŠV

     

    MÚ ODP            

    Mgr. Romana Birošová

     

    PK TIS, ELE      

    Ing. Tatiana Šefčíková

    TIS, ELE

     

    PK OBT, PRG    

    Mgr. Eduardo Sosa        

    OBT, PRG, UZM

     

    PK KaV

    Mgr. Renáta Nováková

    KaV

     

    PK MUR, STV   

    Ing. Marcela Hadviždžáková    

    MUR a STV

     

    PK TEV, PRŽ     

    Bc. Emília Miklošová   

    TEV a PRŽ

     

    PK TAP

    Mgr. Erika Marušáková       

    TAP