• Školský rok 2020/2021 sa začína                                                                    

    2. septembra 2020

     

    Školské vyučovanie sa začína                                              

    3. septembra 2020

     

    Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne                                                                    

    3. septembra 2020

     

    Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí                             

    31. januára 2021

     

    Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne                                                        

    1. februára 2021

     

    Školské vyučovanie v druhom polroku končí                                

    30. júna 2021

     

    PRÁZDNINY                              

    jesenné: 29. október 2020 – 2. novembra 2020

    vianočné: 23. december 2020 – 7. január 2021

    polročné: 1. február 2021

    jarné: 22. február – 26. február 2021

    veľkonočné: 1. apríl – 6. apríl 2021

    letné: 1. júl – 31. august 2021