• Školský rok 2021/2022 sa začína                                                                    

    2. septembra 2021

     

    Školské vyučovanie sa začína                                              

    3. septembra 2021

     

    Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne                                                                    

    3. septembra 2021

     

    Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí                             

    31. januára 2022

     

    Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne                                                        

    1. februára 2022

     

    Školské vyučovanie v druhom polroku končí                                

    30. júna 2022

     

    PRÁZDNINY                              

    jesenné: 28. október 2021 – 2. novembra 2021

    vianočné: 23. december 2021 – 7. január 2022

    polročné: 4. február 2022

    jarné: 21. február – 25. február 2022

    veľkonočné: 14. apríl – 19. apríl 2022

    letné: 1. júl – 31. august 2022