• Školský rok 2022/2023 sa začína                                                                    

    5. septembra 2022

     

    Školské vyučovanie sa začína                                              

    6. septembra 2022

     

    Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne                                                                    

    6. septembra 2022

     

    Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí                             

    31. januára 2023

     

    Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne                                                        

    1. februára 2023

     

    Školské vyučovanie v druhom polroku končí                                

    30. júna 2023

     

    PRÁZDNINY                              

    jesenné: 30. október 2022 – 1. novembra 2022

    vianočné: 23. december 2022 – 7. január 2022

    jarné: 24. február – 3. marec 2023

    veľkonočné: 28. marec – 2. apríl 2023

    letné: 1. júl – 1. september 2023