• Kritériá na prijatie uchádzačov pre školský rok 2020/2021 v 1. kole prijímacích skúšok 

    3432 M
    Obalová technika                                                                 

    plánovaný počet prijatých žiakov - 8

    3917 M 03
    Technické a informatické služby, zameranie v elektrotechnike                                    

    plánovaný počet prijatých žiakov - 10

    6362 M 00
    Kozmetička a vizážistka                                                    

    plánovaný počet prijatých žiakov - 10