• Kritéria na prijatie uchádzačov pre školský rok 2022/2023 (KLIK)

    2675 M
    Elektrotechnika                                                                  

    plánovaný počet prijatých žiakov - 14

    3432 M
    Obalová technika                                                                 

    plánovaný počet prijatých žiakov - 17

    3917 M 03
    Technické a informatické služby, zameranie v elektrotechnike                                    

    plánovaný počet prijatých žiakov - 14

    6362 M 00
    Kozmetička a vizážistka                                                    

    plánovaný počet prijatých žiakov - 14