• Predseda           

    Mgr. Richard Jurčišin  

     

    Pedagogickí zamestnanci          

    Bc. Ľudmila Lendacká

    Ing. Juraj Olejník 

                

    Ostatní zamestnanci    

    Ing. Viliam Skurka    

        

    Zástupcovia rodičov    

    Mgr. Jana Sučková, IV.U

     

     

     

    Zástupca žiakov            

    Soňa Janíčková, II.K

     

    Iní – zástupca zamestnávateľov             

    Ing. Michal Kováč – EKOPRIM Prešov

    Ing. Jaroslav Oľha – Cofin a.s. Prešov   

    JUDr. Mgr. Rastislav Bruzda – Gréckokatolícka farnosť Varhaňovce