• Predseda           

    Mgr. Richard Jurčišin  

     

    Pedagogickí zamestnanci          

    Bc. Ľudmila Lendacká

    Ing. Juraj Olejník 

                

    Ostatní zamestnanci    

    Ing. Viliam Skurka    

        

    Zástupcovia rodičov    

    Mgr. Jana Sučková, III.U

    Yaroslava Lopuschanská, IV.U

     

     

    Zástupca žiakov            

    Annamária Pavlišinová, IV.U 

     

    Iní – zástupca zamestnávateľov             

    Ing. Michal Kováč – EKOPRIM Prešov

    Ing. Jaroslav Oľha – Cofin a.s. Prešov   

    JUDr. Mgr. Rastislav Bruzda – Gréckokatolícka farnosť Varhaňovce