• Predseda           

    Mgr. Richard Jurčišin  

     

    Pedagogickí zamestnanci          

    Bc. Ľudmila Lendacká

    Ing. Juraj Olejník

    Ing. Dušan Slávik - zapisovateľ  

                

    Ostatní zamestnanci    

    Ing. Viliam Skurka    

        

    Zástupcovia rodičov    

    Mgr. Jana Sučková, I.U

    Lopuschanská, II.U

    Zuzana Capová, III.U

    Šimoňáková, IV.U

     

    Zástupca žiakov            

    Annamária Pavlišinová, III.U 

     

    Iní – zástupca zamestnávateľov             

    Ing. Michal Kováč – EKOPRIM Prešov

    Ing. Jaroslav Oľha – Cofin a.s. Prešov   

    JUDr. Mgr. Rastislav Bruzda – Gréckokatolícka farnosť Varhaňovce