• Školský rok 2018/2019 sa začína                                                                    

    1. septembra 2018

     

    Školské vyučovanie sa začína                                              

    3. septembra 2018

     

    Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne                                                                    

    4. septembra 2018

     

    Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí                             

    31. januára 2019

     

    Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne                                                        

    1. februára 2019

     

    Školské vyučovanie v druhom polroku končí                                

    28. júna 2019

     

    PRÁZDNINY                              

    jesenné: 30. október 2018 – 2. novembra 2018

    vianočné: 27. december 2018 – 7. január 2019

    polročné: 1. február 2019

    jarné: 18. február – 22. február 2019

    veľkonočné: 18. apríl – 23. apríl 2019

    letné: 1. júl – 31. august 2019