Vedenie a zamestnanci školy

   • Vedenie školy

    Birošová Romana, Mgr.
    Riaditeľka
    Vedúca MÚ ODP

    Blicha Emil, Ing.
    Zriaďovateľ školy  

    Pedagogickí zamestnanci školy

    Čarnogurská Katarína, Bc.
    MOV VYK-RUT
    Triednictvo: II.OA

    Fatľa  Peter, Mgr.
    Učiteľ VVP
    Triednictvo: I.OA

    Hadviždžáková Marcela, Ing.
    Učiteľka ODP STV-STP
    Triednictvo: II.OB
    Vedúca PK STV-STP

    Ivanková Silvia, Mgr.
    MOV VYK-RUT

    Kováčová Karina, Mgr.
    Zástupkyňa riaditeľky školy

    Jurčišin Richard, Mgr.
    Učiteľ VVP

    Marušinová Andrea, PhDr.
    Učiteľ VVP

    Miklošová Emília, Bc.
    MOV VYK-RUT

    Slávik Dušan, Ing.
    Učiteľ ODP STV-STP
    Vedúci MÚ VVP, PVP

    Tramita František
    MOV STV-STP

    Vrábeľ Maroš, Ing.
    Učiteľ ODP STV-STP

    Nepeagogickí zamestnanci školy

    Macejová Denisa           
    Personálna a mzdová manažérka

    Pástorová Lýdia, Mgr.
    Ekonomická manažérka

    Dlugošová  Mariana, Bc.
    Sociálna pracovníčka