• Klasifikačné porady

    ¼ klasifikačná porada                                                                                                        
    13. novembra 2018

    ½ klasifikačná porada za prvý polrok                                                                           
    29. januára 2019

    ¾ klasifikačná porada                                                                                                        
    16. apríla 2019

    2/2 klasifikačná porada za druhý polrok pre končiace ročníky ÚSOV                
    17. mája 2019

    2/2 klasifikačná porada za druhý polrok pre končiace ročníky SOV                   
    10. júna 2019

    2/2 klasifikačná porada za druhý polrok                                                                     
    21. júna 2019

    Triedne aktívy

    TA I.                                                                                                                                          
    15. novembra 2018

    TA II.                                                                                                                                        
    25. apríla 2019

    Záverečné skúšky    
                                                                                                   
    17. - 19. júna 2019