• Predseda           

    Mgr. Richard Jurčišin  

     

    Pedagogickí zamestnanci          

    Bc. Ľudmila Lendacká

    Ing. Juraj Olejník

    Ing. Dušan Slávik - zapisovateľ  

                

    Ostatní zamestnanci    

    Ing. Viliam Skurka    

        

    Zástupcovia rodičov    

    Yaroslava Lopusanska, I.U

    Tatiana Šimoňáková, III.U

    Miroslava Švorcová, IV.U

     

    Zástupca žiakov            

    Jakub Lejko, IV.U 

     

    Iní – zástupca zamestnávateľov             

    Ing. Michal Kováč – EKOPRIM Prešov

    Ing. Jaroslav Oľha – Cofin a.s. Prešov   

    JUDr. Mgr. Rastislav Bruzda – Gréckokatolícka farnosť Varhaňovce